Болестта миастения гравис възниква, когато имунната система произвежда автоантитела, които погрешно се насочват и атакуват определени протеини, напр. ацетилхолиновите рецептори или други молекули, които са необходими за нервно-мускулната комуникация. Заради увреждането на нервно-мускулния синапс се развиват и основните симптоми на болестта - мускулна слабост и умора.

Клинични форми на миастения гравис

Различните клинични форми на миастения гравис зависят от:

  • възрастта при началото на болестта;
  • тежестта,
  • етиологията на заболяването;
  • вида на автоантителата.

Кои са формите на болестта в зависимост от възрастта на начало?

В зависимост от възрастта при начало на заболяването, миастения гравис може да се класифицира като:

Кои са основните клинични форми на болестта в зависимост от тежестта?

От голямо клинично значение е класификацията на миастения гравис, разработена от Кермит Осерман (1). През 1958 година, той предлага да се разпределят пациентите с миастения гравис в пет групи:

Освен това, Осерман разделя група II на подгрупа A (лека) и подгрупа B (умерена).

През годините бяха предложени различни модифицирани критерии от Медицинския научен консултативен съвет на Американската фондация за миастения гравис (2). Тази класификация позволява да се определят основните клинични форми на болестта и да се оценят рисковете, свързани с оперативни интервенции и възможните усложнения.

Понастоящем, модифицираната класификация на Осерман на формите на миастения гравис в зависимост от степента на слабост и ангажираната мускулна група.

Модифицираната класификация на Осерман на формите на миастения гравис

Кои са основните форми на болестта в зависимост от етиологията?

Съществуват четири форми на миастения в зависимост от етиологията:

  1. Придобита автоимунна;
  2. Преходна у новородено;
  3. Индуцирана от лекарства: D-пенициламинът е прототипът на тази форма. Клиничното представяне може да бъде идентично с типичната придобита автоимунна миастения, но симптомите отслабват след спиране на лекарството. Важно е да се познава списъкът от лекарства, които могат да причинят подобна на миастения слабост или които изострят слабостта при миастения гравис. 
  4. Вродени миастенични синдроми: това са различни наследствени нарушения на нервно-мускулния синапс.

Кои са основните форми на болестта в зависимост от вида на автоантителата?

Съществуват и т.нар. имунопатологични форми на болестта, в зависимост от това какви видове автоантитела се установяват. 

Серопозитивна

Близо 85% от пациентите с генерализирана миастения и 50%-60% с очна миастения гравис имат положителен тест антитела срещу ацетилхолиновия рецептор.

Серонегативна

Около 10-20% от пациентите с придобита миастения гравис нямат антитела срещу ацетилхолиновия рецептор. Понастоящем се установяват и редица други автоантитела при пациенти с миастения гравис, чиято роля за развитието на патологичния процес се проучва.

Литература

  1. Myasthenia Gravis KE, Osserman (1958) New York: Grune and Stratton.
  2. Jaretzki A, Barohn RJ, Ernstoff RM, KAminski HJ, Keesej JC, et al.(2000)  Neurology  Myasthenia gravis: recommendations for clinical research standards. Task force of the medical scientific advisory board of the myasthnia gravis foundation of America 55: 16-23.
Следваща статия: Очна
Сподели: