Каква е ролята на логопеда при лечението на дисфагия?

Логопедите могат да осигурят подкрепа, за да гарантират, че храненията са безопасни за хора с дисфагия.

Тъй като яденето и пиенето включват много части на тялото, логопедите работят като част от мултидисциплинарен екип за подкрепа при хора с дисфагия. Това може да включва работа с общопрактикуващи лекари, ерготерапевти, физиотерапевти, диетолози и медицински сестри.

Какво означава наблюдение и оценка на храненето?

Преди логопедът да може да направи препоръки, той ще разгледа текущата среда на човека с дисфагия и как се случва храненето и приема на напитка. Това може да включва наблюдение на храненето за да се прецени:

  • как се седи по време на консумирането на храна и приема на течности;
  • как се слага храна в устата;
  • консистенцията и текстурата на храната и напитките, които се консумират;
  • средата, в която се случва храненето, напр. човекът седи сам в ъгъла на кухнята или храненията са социален повод с други хора наоколо.

Като вземе предвид тези детайли, логопедът може да види „по-голямата картина“. Това му помага да избере кои стратегии за лечение да използва и каква друга подкрепа може да е необходима.

Какви са стратегиите за управление на дисфагията?

Има няколко стратегии и лечения, които логопедът може да използва, за да помогне на хора с дисфагия. Една обща стратегия е храната да бъде с модифицирана текстура (например нарязани, смлени, пюрирани храни) за да се намали рискът от задавяне или навлизане на храна/напитка в дихателните пътища.

Други стратегии включват развиване на движения в устата, като затваряне на устни или движение на езика и компенсаторни стратегии, като приемане на една глътка течности или използване на биберон с по-бавен поток.

От огромно значение е и обучение на близките или полагащите грижи за болния. Те трябва да бъдат информирани и обучени за това да как да направят храненето безопасно и без стрес.

Трябва да се помни, че дисфагията е опасно състояние и може да има фатални последици!

Следваща статия: Пристъпи при МГ
Сподели: