Как се оценяват говорните проблеми?

Оценката на говорните проблеми обикновено включва:

  • Оценка на структурите, които участват в речта.
  • Класифициране на типа и тежестта на говорния проблем.
  • Оценка на разбираемостта и естествеността на речта в разговор.

По време на прегледа може да е необходимо да се прочете текст на глас, за да може да се измери скоростта на устното четене. Може да се направи кратък запис на говора, за да бъдат анализирани параметри като скорост на говорене, брой думи на дъх, паузи между думите, прецизност на артикулацията, разбираемост и разговорен поток.

Как може да помогне логопедът при говорни нарушения?

Логопедът може да изработи план за терапия в зависимост от установените специфични проблеми с цел подобряване на разбираемостта и възстановяване на естествеността на речта. Терапията включва упражнения и поведения за подобряване на поддръжката и контрола на дишането, намаляване на скоростта на речта (използване на стратегически паузи между думите), засилване на артикулацията и упражняване за активна коригиране от самия човек и наблюдение на речта. Такива упражнения са например:

  • Подобряване на дишането: обучение за дишане с по-дълбоко вдишване и повишена сила по време на издишване; обучение в коремно дишане; подобряване на координацията между дишане и фонация. Обучение за оптималните групи думи - дъх и практикуване за тяхното координиране.
  • Подобряване на фонацията: острото качество на гласа трудно се променя, но мекото, дишащо качество на гласа може да бъде променено с помощта на метод за увеличаване на силата на звука, чрез увеличаване на фонаторните усилия.
  • Техники за контрол на скоростта на говорене с цел подобряване на разбираемостта на речта.
  • Тренировки за подобряване на прецизността на артикулацията на съгласните.

Програмата за повлияване на говорните нарушения не е показана по време на миастенна криза или обостряне, но може да се приложи по време на стабилност или когато болестта е в ремисия.

Упражненията трябва да се извършват по време на пиковото насищане с лекарства и да бъдат задължително съгласувани с лекуващия невролог.

Сподели: