Плоскоклетъчен карцином

Плоскоклетъчен карцином. Източник: DermNet NZ

Съдържанието на този уебсайт е само за информационни цели. Не предоставяме услуга за онлайн консултации, медицински съвети, диагноза или лечение. Ако имаш някакви съмнения относно кожата или нейното лечение, направи консултация с дерматолог.

Обща информация

Плоскоклетъчният карцином е злокачествено новообразувание на кожата, произхождащо от епидермалните кератиноцити. Развива се най-често върху предшестващи преканцерозни лезии (най-често слънчева кератоза). Съставлява около 20% от кожните тумори. Този тумор произлиза от клетките в епидермиса, които произвеждат кератин. Възможно е метастазиране на тумора.

При кого се развива

Меланинът осигурява защита на кожата спрямо вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи. Лицата със светла кожа имат по-малко количество меланин и съответно са по-слабо защитени от слънчевото облъчване.  Проучванията са показали също така, че с по-голяма честота кожният рак може да се развие при хора с лунички и у лица с позитивна фамилна анамнеза (други случаи на кожен рак в семейството).

Други рискови фактори за развитие на проскоклетъчен карцином са:

 • Възраст и пол: по-често туморът засяга възрастни мъже;
 • Предишен плоскоклетъчен карцином или друга форма на рак на кожата, напр. базалноклетъчен карцином, малигнен меланом
 • Професия, която е свързана с по-дълъг престой на открито;
 • Тютюнопушене;
 • Предишно нараняване на кожата, изгаряне, заболяване (напр. кожен лупус, епидермолиза булоза, язва на краката);
 • Наследствени синдроми: туморът може да се развие при различни генетично обусловени болести, напр. албинизъм;
 • Провеждано лъчелечение или потискане на имунната система поради заболяване и/или лекарства;
 • Органна трансплантация.

Клинична картина

Началната лезия при плоскоклетъчен карцином може да изглежда като:

 • Не търпящо обратно развитие розово-червено петно и залющена повърхност. Лезията е с неправилна форма и понякога прокървява и се покрива с корички.
 • Надигнато над кожната повърхност възелче с централна хлътнала част, което има разширени съдчета по повърхността и периодично прокървява. Нарастването на тази форма може да бъде бързо.
 • Отворена рана, която кърви и се покрива с корички (фиг. 1).

При всички случаи липсва значима субективна симптоматика.

Различните клинични видове инвазивен плоскоклетъчен карцином могат да бъдат класифицирани по следния начин:

 • Кожен рог (cornu cutaneum): дължи се на прекомерно производство на кератин в определена зона на кожата;
 • Кератоакантом: представя се като бързо растящ вроговен възел;
 • Верукозен карцином (carcinoma cuniculatum): бавно растящ, подобен на брадавица тумор с разположение предимно по стъпалото;
 • Марджолинова язва е термин, който описва плоскоклетъчен карцином, който се е развил във вид на хронична язва; 
 • Макар и рядко, плоскоклетъчният карцином може да се представи с множествени лезии.   

Фигура 1. Плоскоклетъчен карцином по ушната мида. Източник: DermNet NZ

Плоскоклетъчен карцином

Причини 

Основна причина за развитието на плоскоклетъчен рак се счита, че е прекомерното излагане на слънчево облъчване. Трябва да се не забравя, че особено вредно е незащитеното излагане на слънце между 11 и 16 часа. Не само слънчевото облъчване, но и солариумите са източник на увреждащи ултравиолетови лъчи.

Друг фактор за развитието на кожен рак, макар и рядко, са химични субстанции, напр. арсен, лекарства, напр. азатиоприн.

Смята се, че човешки папиломавируси от бета-род (вирусът, който причинява брадавиците) играят роля при развитието на плоскоклетъчен карцином у лица с потисната имунна система. Обсъжда се най-вече участието на подтипове 5, 8, 17, 20, 24 и 38 на човешкия папиломавирус.   

Диагноза

Диагнозата се поставя на базата на прегледа и следва да бъде потвърдена от кожна биопсия. Патологът може да класифицира тумора като добре диференциран, умерено добре диференциран, слабо диференциран или анапластичен (с голям риск от метастази). На базата на вида на тумора, хистологичната находка, изследването на лимфни възли и редица инструментални методи за диагностика на вътрешните органи (за наличие на далечни разсейки), може да се определи стадия на болестта.

Лечение

Плоскоклетъчният карцином се лекува хирургично, като обичайно тумора се изрязва на 3-10 mm от видимата му граница. Възстановяването на дефекта може да наложи кожна присадка или други техники от пластичната хирургия.

При малки и добре диференцирани тумори може да е достатъчно да се направи замразяване с течен азот.

Лъчетерапия се прави при неоперабилни тумори или ако пациентът има противопоказания за хирургична интервенция.

Сподели: