За общите си права като здравноосигурено лице можеш да се информираш от НАРЪЧНИК НА ПАЦИЕНТА, оформен с участието на Омбудсман на Република България и Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания.

Код на болестта съгласно международната класификация на болестите

Класифицирането на болестите e система от рубрики (групи), в които конкретните нозологични единици са включени в съответствие с приетите критерии. Целта на Международната класификация на болестите (МКБ) е да се създадат условия за систематизирана регистрация, анализ, интерпретация и сравнение на данните за смъртността и заболеваемостта, получени в различни страни или региони и през различно време.

Десетата ревизия на МКБ е приета на 43-ата сесия на Световната асамблея по здравеопазване, влиза в сила от 1993 г. и е внедрена в повечето страни в европейския регион и в света.

Международната класификация на болестите МКБ-10 последно е издадена през януари 2007 г. Това е общоприетата класификация за кодиране на медицински диагнози разработена от Световната здравна организация. МКБ-10 се състои от 21 раздела, всеки от които съдържа под кодове на заболявания и състояния.

Съгласно МКБ кодът на миастения гравис е G70.0

Потребителска такса при пациенти с миастения

Пациентите с диагноза Myasthenia gravis са освободени от заплащане на потребителска такса.

Това е уредено в Приложение № 14 от НРД (Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 3 на ЗЗО).

Извадка от приложение №14:

„От потребителска такса по чл. 37, ал. 3 на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи”

ХІ. Болести на нервната система:

 • G30 - Болест на Alzheimer
 • G20 - Болест на Parkinson
 • G25 - Други екстрапирамидни и двигателни нарушения
 • G11 - Наследствена атаксия
 • G12 - Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми
 • G35 - Множествена склероза
 • G40 - Епилепсия
 • G70.0 - Myasthenia gravis
 • G95.0 - Сирингомиелия и сирингобулбия
 • G81 - Хемиплегия
 • G80 - Детска церебрална парализа
 • G83 - Други паралитичини синдроми

Други права, които имаш като здравноосигурено лице с диагноза Myasthenia gravis са:

Сподели: