Лечението на миастения гравис дава възможност за постигане на контрол на мускулната сила и успокояване на имунната система. Въпреки това, дори при лекуваните случаи, може да има влошаване на симптомите и развитие на пристъп.

Какво представлява пристъпът при миастения гравис?

За пристъп се говори тогава, когато симптомите станат по-тежки или по-чести. Симптомите на пристъпа са същите, както по принцип при миастения гравис:

Въз основа на клиничния опит (1) се предлагат следните критерии за пристъп при МГ:

 1. Времеви критерий: прогресивно влошаване на симптомите, което се наблюдава през последните дни (не повече от 30 дни);
 2. Субективен критерий: засягане на говора и преглъщането; мускулна слабост глава-врат или сила на крайниците, засягащи ежедневието или започваща слабост на дишането с намален импулс на кашлица.
 3. Обективен критерий: QMGS най-малко 8 точки, като не повече от 5 точки са резултат от очните симптоми. QMGS се отнася до клиничното състояние без ефект от инхибитори на холинестеразата.

Счита се, че се развива пристъп, ако са налице и трита критерия.

На какво се дължат пристъпите при миастения гравис?

Развитието на пристъп при миастения гравис се свързва с въздействието на фактори, които се определят с общото понятие тригери.

Основните тригери са:

 • Стрес или тревожност;
 • Недоспиване;
 • Климатични фактори или температура на средата (горещо или студено, висока влажност);
 • Някои лекарства; 
 • Друго заболяване.

Има ли разлика между пристъп и криза?

Пристъпът се характеризира с влошаване на състоянието и по-голяма тежест на симптомите, докато миастенната криза възниква поради слабост на дихателната мускулатура и прогресира до животозастрашаващо състояние.

От друга страна, обаче, всеки пристъп има потенциал да прерасне в миастенна криза и поради това миастеникът трябва внимателно да наблюдава състоянието си и при поява на каквито и да е признаци на влошаване на симптомите, да потърси своевременно медицинска помощ.

Какво трябва да се направи при развитие на миастенен пристъп?

В повечето случаи първата стъпка в управлението на пристъпа е отстраняването на всякакви причини, които могат да го провокират.

По принцип, е необходимо при миастенен пристъп да има хоспитализация и стационарно лечение до момента, в който има отчетливо подобрение на клиничните симптоми, мерки за осигуряване въздушните канали вече не са необходими и е възможно хранене без риск от аспирация.

Възможно ли е да се прави профилактика на развитието на пристъпи?

Протичането на МГ е непредвидимо, но все пак начинът на живот може да помогне болестта да се държи в стабилно състояние. Важните съвети са следните:

 • Ограничаване на говореното, напр. чрез използване на жестове, писане, кратки отговори на въпроси;
 • Приемане на по-малки порции храна, по-чести хранения;
 • Прием предимно на меки храни;
 • Хранене около 1 час след приема на лекарството за МГ;
 • Почивка преди хранене;
 • Избягване на тригерите.

Някои от тези съвети ще работят за някои хора, но не и за други.

Важно е да се води дневник за състоянието и да се наблюдават реакциите на организма и дори при минимални признаци за промени в състоянието е необходимо да се направи консултация с лекуващия лекар!

Литература

 1. Schroeter M,  Thayssen G, Kaiser J. Myasthenie – Exazerbation und Krise. Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York
Следваща статия: Болка при МГ
Сподели: