Рехабилитацията при пациенти с диагноза Myasthenia gravis се прави само след преглед и консултация с лекар-специалист по физиотерапия и по негова преценка се изготвя индивидуална схема.

В НРД, към момента не съществува клинична пътека, в която да е включена физиотерапия и рехабилитация при пациенти с МГ, но могат да се използват възможностите, осигурявани от Националния осигурителен институт.

По програмите на НОИ право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

За повече информация може да се направи справка в сайта на НОИ, както и на сайта на Специализирани болници за рехабилитация Национален комплекс ЕАД. Това е търговско дружество, което е правоприемник на санаторно-курортно управление към Министерство на здравеопазването. То включва санаторно-курортните комплекси в курортите: Наречен, Банкя, Павел баня, Поморие, Сандански, Кюстендил, Момин проход, Овча могила, Велинград, Хисар, Баните - Смолянско, Баня - Карловско, Вършец.

Контактите на СБР НК ЕАД са следните:

Адрес: София, бул. Васил Левски 54

Уебсайт: https://nkrehabilitation.bg/

Телефон: +359 2 988 59 05

В Централния офис на Дружеството – гр. София, бул. „Васил Левски“ 54, може да се осъществи консултация от медицински специалисти и да бъде направена предварителна резервация за препоръчаното лечебно заведение.

Следваща статия: ТЕЛК
Сподели: