Какво е ремисия?

Според работната група на Американската фондация за миастения гравис, ремисия настъпва, когато в даден период от време липсват признаци или симптоми на болестта (1).

Как възниква ремисията?

Понякога, макар и рядко, ремисията може да е спонтанна, но по-често се наблюдава след отстраняване на тимуса (2). Някои лекарства също могат да доведат до ремисия, но те се използват най-вече за лечение на симптомите на болестта, а не като лечение на патологичния процес.  

В повечето случаи ремисията не е нещо, което се случва за една нощ. Може да отнеме месеци или дори години, за да се постигне ремисия с лекарства или операция.

В какви случаи е по-вероятно да настъпи ремисия след тимектомия?

Счита се, че по-леката изразеност на симптомите на болестта е свързана с по-висок процент на настъпване на ремисия след тимектомия. Следователно, ранното откриване и хирургично лечение на миастения гравис е важно за постигане на ремисия (3).  В друго проучване от 2016 година, което не си поставя за цел анализ на ремисиите, се установява, че при хората, които са имали тимектомия, прогнозата на болестта е по-добра в сравнение с тези, които са само на кортикостероидна терапия (4).

През 2020 г. работната група на Американската фондация за миастения гравис актуализира своите препоръки за тимектомия (5):

  • препоръчва се тимектомия за всички пациенти с тимом;
  • тимектомията трябва да се направи в началото на заболяването, за по-добри резултати.

Влияе ли начинът на живот върху ремисиите?

Макар, че не е точно установено какво води до ремисия при миастения гравис, се счита, че здравословният начин на живот увеличава шансовете за по-продължителна ремисия. Основните съвети са в следните сфери:

Литература

  1. Sanders DB, Wolfe GI, Benatar M, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: Executive summary. Neurology. 2016;87(4):419-425.
  2. Mao Z, Hu X, Lu Z, Hackett ML. Prognostic factors of remission in myasthenia gravis after thymectomy. Eur J Cardiothorac Surg. 2015;48(1):18-24.
  3. Zhifeng Mao, Xueqiang Hu, Zhengqi Lu, Maree L. Hackett, Prognostic factors of remission in myasthenia gravis after thymectomy, European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Volume 48, Issue 1, July 2015: 18–24.
  4. Wolfe GI, Kaminski HJ, Aban IB, et al. Randomized Trial of Thymectomy in Myasthenia Gravis. N Engl J Med. 2016;375(6):511-522.
  5. Narayanaswami P, Sanders DB, Wolfe G, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: 2020 Update. Neurology. 2021;96(3):114-122.
Следваща статия: Диагноза
Сподели: