Форма на миастения гравис, при която нито едно от обичайните автоантитела не се открива в кръвта.

Следваща статия: Система на комплемента
Сподели: