Псориазис е хронично възпалително кожно заболяване, което е нелечимо, но възможностите за медикаментозно повлияване се разширяват непрекъснато.

През месец април 2022 година авторски колектив от Бейрут (5) прави анализ на клиничен случай на псориазис у 55-годишна пациентка се установява, че е налице придружаващо заболяване – миастения гравис.

Миастенията е лекувана с кортикостероиди, а формата на псориазис е тежка с разпространение на плаките по кожата. Тъй като симптомите на псориазис не са излекувани с обичайната фототерапия (лечение с ултравиолетови лъчи), е предприето лечение с иксекизумаб (ixekizumab)*, което е довело до подобряване на псориазиса, но и до ремисия на миастенните симптоми.

Авторите на проучването правят задълбочен анализ на литературата и посочват, че миастения гравис може да бъде свързана с други автоимунни заболявания в 15% от случаите, а именно тиреоидит, системен лупус еритематозус и ревматоиден артрит (1)

Псориазисът рядко съществува едновременно с миастения гравис. В литературата са съобщени само шест пациента, при които има връзка между миастения гравис и псориазис (2-5). Всички случаи са положителни за антитела срещу ацетилхолин рецептора и четири от шест пациенти са жени, което може да се обясни с преобладаването на миастения гравис при жените (1). Псориазисът предшества миастения гравис само в два случая и всички случаи са лекувани с локални кортикостероиди самостоятелно или в комбинация с фототерапия (2-5).

Освен тези находки, интересното в цитираното проучване е хипотезата за начина, по който се развиват двете заболявания:

Всичко това обяснява защо в описания клиничен случай на миастения съчетана с псориазис е постигнат добър ефект от иксекизумаб и този клиничен случай разширява хипотезите за механизмите, по които се развива миастенията.

*Иксекизумаб е получен в яйчникови клетки на китайски хамстер, чрез рекомбинантна ДНК технология. Повече за ixekizumab.

Литература

  1. Gilhus NE: Myasthenia gravis. N Engl J Med. 2016, 375:2570-81.
  2. Kwan SY, Lin JH, Su MS: Coexistence of epilepsy, myasthenia gravis and psoriasis vulgaris. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei). 2000, 63:153-7.
  3. Koc F, Yerdelen D: Myasthenia gravis and psoriasis vulgaris. Neurosciences (Riyadh). 2009, 14:175-7.
  4. Takahashi H, Tsuji H, Iizuk H: Three cases of psoriasis vulgaris associated with myasthenia gravis. J Dermatol. 2014, 41:462-3.
  5. Sayed FE, Kabbani M (March 12, 2022) Psoriasis and Myasthenia Gravis: A Common Th-17 Pathway. Cureus 14(3): e23090.  
  6. Wang A, Bai Y: Dendritic cells: the driver of psoriasis. J Dermatol. 2020, 47:104-13.
  7. Yamanaka K, Yamamoto O, Honda T: Pathophysiology of psoriasis: a review. J Dermatol. 2021, 48:722-31.
  8. Villegas JA, Bayer AC, Ider K, et al.: Il-23/Th17 cell pathway: a promising target to alleviate thymic inflammation maintenance in myasthenia gravis. J Autoimmun. 2019, 98:59-73.