В свое съобщение от 26 септември 2023 г. Регулаторната агенция за лекарства и медицински продукти на Обединеното кралство съобщава за редки съобщения на новопоявила се миастения или влошаване на съществуваща миастения от статини.

В съобщението си Регулаторната агенция публикува информацията, която е получена за странични реакции към статини. В периода от 14 юни 1995 г. до 19 юни 2023 г. са получени 10 доклада, посочващи статин като подозрително лекарство за развитие на нежелана лекарствена реакция, включваща миастения гравис. Докладите са за симвастатин, аторвастатин и правастатин. Трябва да се има предвид, че броят на тези съобщения е много малък на фона на широкото използване на статини. Само през 2022 г. в Обединеното кралство повече от 9,5 милиона пациенти са получили статин.

Заключението на Регулаторната агенция е, че

„Към момента няма достатъчно данни, за да се заключи дали различните статини, различната продължителност на терапията и различните нива на дозиране променят риска от миастения гравис. Също така не е известно дали развитието на новопоявила се миастения гравис след лечение със статин е преходно или постоянно състояние.“

Въпреки това, Регулаторната агенция дава насоки към медицинските специалисти и пациентите, приемащи статини.

Какви са съветите към медицинските специалисти?

  1. Има съобщения за новопоявила се миастения или влошаване на съществуваща миастения гравис или очна миастения, свързана с употребата на статини. Честота на тези нежелани събития не е известна, но като се има предвид широкото използване на статини, докладите се считат за много редки.
  2. По-голямата част от тези съобщения в Обединеното кралство отбелязват, че пациентът се е възстановил след спиране на лечението със статини. При малка част от случаите симптомите се задържат след спирането на статина и се съобщава за рецидив на симптомите, когато пациентите са започнали отново лечение със същия или различен статин.
  3. Пациенти със съмнение за новопоявила се миастения гравис след започване на терапия със статини трябва да бъдат насочени към специалист по неврология. Може да се наложи прекратяване на лечението със статини, в зависимост от оценката на индивидуалните ползи и рискове.
  4. На пациентите с предшестваща миастения гравис, които започват прием на статини, трябва да се обърне внимание да бъдат нащрек за влошаване на симптомите.

Какви са съветите към медицинските специалисти?

  1. Статините са важна група лекарства, която се използва за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания като стенокардия, инфаркти и инсулт.
  2. Много хора, които приемат статини, не съобщават за нежелани реакции и когато това се случи, те обикновено са леки, но е важно да прочетете листовката с информация за пациента и да се консултирате с лекар, ако имате проблеми.
  3. Лечението със статини не бива да се спира, без първо това да бъде обсъдено с лекар.  
  4. Преди да започне приема на статин, трябва да информирате лекаря, ако имате диагноза миастения гравис
  5. Консултирайте се лекар, ако се появят симптоми като слабост в ръцете или краката, която се влошава след физическо натоварване, двойно виждане или увисване на клепачите, затруднено преглъщане или недостиг на въздух.
  6. Незабавно потърсете медицинска помощ, ако развиете сериозни проблеми с дишането или преглъщането.

Източник на информацията: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, United Kingdom