Как се стига до диагнозата?

Симптомите при миастения са с различна изразеност и са разнообразни, различават се по вид и тежест при отделните форми на болестта и при всеки човек. Не случайно болестта миастения гравис е позната като “болест на снежинките”. Така както няма две напълно идентични снежинки, така няма двама човека с напълно еднакви симптоми. Освен това, симптомите са променливи в хода на деня при един и същ човек. Всичко това може сериозно да затрудни поставянето на диагнозата.   

Затрудненото поставяне на диагнозата, от една страна, се дължи на това, че самият човек се затруднява с отговора на въпроса при какъв специалист да се прегледа, а от друга страна общопрактикуващият лекар често се затруднява при избора на изследвания и консултативни прегледи, които са необходими.

В България през 2021 година, по инициатива на Асоциация за двигателни нарушения и множествена склероза се създаден Национален консенсус за диагностика и лечение на myasthenia gravis.

Какви изследвания са необходими, за да се постави диагнозата?

Миастения гравис се диагностицира на базата на събрани от пациента данни за оплакванията (анамнеза), преглед и различни тестове.

Ако лекарят има подозрение за миастения, ще се наложи да бъдат осъществени изследвания, които да потвърдят или отхвърлят диагнозата: 

Няма метод със 100% сигурност за поставяне на диагнозата. Понякога резултатите от изследванията са неубедителни и ако това се случи, може да е подходящо симптомите да бъдат проследявани и да се повторят изследванията, докато диагнозата не бъде изяснена.

Кои заболявания могат да приличат на миастения?

Разнообразната и непостоянна симптоматика на МГ налага да се осъществява диференциална диагноза с редица други заболявания:

  • Множествена склероза или други автоимунни състояния;
  • Амиотрофична латерална склероза;
  • Синдром на Гилен-Баре;
  • Фибромиалгия;
  • Хронична умора;
  • Болести на щитовидната жлеза;
  • Парализа на Бел (парализа на лицевия нерв);
  • Инсулт;
  • Разстройства на психичното здраве като тревожност, депресия, паническа атака или хипохондрия.

Литература

  1. Why Is Myasthenia Gravis So Difficult to Diagnose? HCP Live. Достъпно на: https://www.hcplive.com/view/why-is-myasthenia-gravis-so-difficult-to-diagnose. Последен достъп  25.02.2022.
Следваща статия: Електромиография
Сподели: