Пациентите с миастения гравис се различават много по степента и тежестта на мускулната слабост, която типично се влошава  от физическа активност (постактивационно изтощение) и се подобрява от почивка или чрез антихолинестеразни лекарства, но вече се знае, че дори и малките промени в мускулната температура имат дълбок ефект. Промените в температурата на околната среда могат да предизвикат доста поразителни промени.

Доказано е, че миастеничната нервно-мускулна недостатъчност, тествана чрез нервна стимулация и запис на мускулните реакции, се влошава от локално затопляне и се облекчава чрез локално охлаждане.  

Сподели: