Възможно е, и никак не е рядко, бременността да настъпи на фона на хронично заболяване. По принцип бременността, освен емоционално натоварено събитие е и голям физически стрес за организма на жената и това е валидно на 100% по отношение на случаите, когато има хронично заболяване.

За да бъде всичко успешно е важно да бъдеш добре информирана и да планираш стриктно всичко свързано с лекарствата, процедурите, изследванията. Това ще помогне да бъдат избегнати рисковете за твоето здраве и това на бебето.

Както при всяко хронично заболяване и при миастения гравис, когато тя се е развила в репродуктивната възраст на жената, изникват въпроси, свързани със семейното планиране. Планирането на бременността, самата бременност и раждането изискват цялостно обучение на жените и техните партньори и семейства, както и високо ниво на опит на лекарите.

В тази тема

Сподели: