Клинични характеристики на миастения гравис с късно начало Клинични характеристики на миастения гравис с късно начало
21.04.2024
Ролята на физическите упражнения при лечението на миастения гравис Ролята на физическите упражнения при лечението на миастения гравис
11.04.2024
Успешно приложение на CAR T - клетъчна терапия на пациент с миастения гравис Успешно приложение на CAR T - клетъчна терапия на пациент с миастения гравис
24.01.2024
Положително становище за пускане на пазара на нов биологичен продукт за лечение на миастения гравис Положително становище за пускане на пазара на нов биологичен продукт за лечение на миастения гравис
14.11.2023
Валидиран е нов инструмент за оценка на клъстери от симптоми при миастения гравис Валидиран е нов инструмент за оценка на клъстери от симптоми при миастения гравис
24.10.2023
Редки доклади за поява или влошаване на миастения гравис от статини Редки доклади за поява или влошаване на миастения гравис от статини
16.10.2023
Според мета-анализ ваксинацията срещу SARS-CoV-2 при пациенти с миастения гравис е безопасна Според мета-анализ ваксинацията срещу SARS-CoV-2 при пациенти с миастения гравис е безопасна
10.10.2023
Значение на количеството на автоантителата при пациенти с очна миастения гравис Значение на количеството на автоантителата при пациенти с очна миастения гравис
21.09.2023
Европейската комисия по лекарствата препоръчва издаване на разрешение за употреба на зилукоплан Европейската комисия по лекарствата препоръчва издаване на разрешение за употреба на зилукоплан
19.09.2023
Тимектомията намалява използването на лекарства и необходимостта от здравни грижи при деца и юноши с миастения гравис Тимектомията намалява използването на лекарства и необходимостта от здравни грижи при деца и юноши с миастения гравис
18.09.2023
Според европейско проучване голяма част от пациентите с миастения гравис са с лошо контролирана болест Според европейско проучване голяма част от пациентите с миастения гравис са с лошо контролирана болест
15.08.2023
Проучване на клиничните характеристики, лечението и прогностичните фактори на миастения гравис в детска възраст Проучване на клиничните характеристики, лечението и прогностичните фактори на миастения гравис в детска възраст
07.08.2023
Какво е новото при лечението на миастения гравис Какво е новото при лечението на миастения гравис
03.08.2023
Екулизумаб получи положително становище за приложение при деца с миастения гравис Екулизумаб получи положително становище за приложение при деца с миастения гравис
31.07.2023
FDA одобри Rystiggo - ново биологично средство за лечение на миастения гравис FDA одобри Rystiggo - ново биологично средство за лечение на миастения гравис
27.07.2023
Създаден е експертен център по миастения гравис Създаден е експертен център по миастения гравис
10.07.2023
Актуализиран е националният консенсус за диагностика и лечение на миастения гравис Актуализиран е националният консенсус за диагностика и лечение на миастения гравис
10.07.2023
Световъртежът е често срещан симптом при миастения гравис Световъртежът е често срещан симптом при миастения гравис
06.07.2023
Доставката на количества от медикамента KALYMIN в България е факт Доставката на количества от медикамента KALYMIN в България е факт
04.07.2023
Нов начин на приложение на ефгартигимод алфа (Vyvgart) при миастения гравис Нов начин на приложение на ефгартигимод алфа (Vyvgart) при миастения гравис
04.07.2023
Ново ръководство за диагностика и лечение на миастения гравис Ново ръководство за диагностика и лечение на миастения гравис
Немското дружество по неврология представи ново ръководство за диагностика и лечение на миастения и миастенични синдроми.
16.03.2023
Една от надеждите за контрол на миастения гравис Една от надеждите за контрол на миастения гравис
14.11.2022
Нова възможност за лечение на генерализирана миастения гравис Нова възможност за лечение на генерализирана миастения гравис
Допълнение към стандартната терапия за лечение на възрастни пациенти, които са положителни за антитела срещу ацетилхолин рецептор.
28.06.2022
Тютюнопушенето носи риск за прогресия при миастения гравис Тютюнопушенето носи риск за прогресия при миастения гравис
Установява се статистически значима връзка между тютюнопушенето и развитието на генерализираната форма на миастения гравис.
14.06.2022
Mесец на осведомеността за миастения гравис Mесец на осведомеността за миастения гравис
“Ти си повече от твоята МГ” е посланието за месец юни 2022 година.
01.06.2022
Цената на МГ за обществото в България Цената на МГ за обществото в България
Екип от български невролози и специалисти по социална медицина са направили първото проучване за оценка на социално-икономическата тежест при българските пациенти с миастения гравис.
31.05.2022
Възможна е връзка между миастения и псориазис Възможна е връзка между миастения и псориазис
Интересното в проучването е хипотезата за начина, по който се развиват двете заболявания.
21.05.2022
Показанията на равулизумаб се разширяват Показанията на равулизумаб се разширяват
Равулизумаб осигурява бързо, ефективно лечение на възрастни пациенти с генерализирана миастения, положителни за антитела срещу ацетилхолиновия рецептор
17.05.2022
Възможностите за патогенетична терапия при миастения гравис се увеличават Възможностите за патогенетична терапия при миастения гравис се увеличават
Компанията производител е подала заявление за одобрение за пускане на пазара и се очаква EMA да вземе решение през втората половина на 2022 година.
14.05.2022
Роля на чревните бактерии при миастения гравис
Учените установяват нарушено равновесие в чревния микробиом като постоянна находка при хора с миастения гравис
14.04.2022
Влияние на имуносупресията върху очната форма на миастения
В проучването са включени 813 пациенти с очна миастения, от които 425 са били на терапия с имуносупресор, а 388 не са лекувани с тази група медикаменти.
07.03.2022
Zilucoplan: Ново лекарство за лечение на миастения гравис
Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) вече е дала обозначение за лекарство - сирак на зилукоплан за генерализирана миастения гравис.
04.02.2022

Този сайт НЕ МОЖЕ да замести прегледа от лекар. Съдържанието има само образователна цел и не може да бъде база за вземане на решения, свързани със здравето.

ПМА - всички права запазени.
Общи условия и политика за поверителност.