Термини

B
B - клетки
А
Автозомно-рецисивно състояние Автоимунна болест Агонист Актин Антагонист Антитела срещу Kv1.4 калиев канал Антитела срещу колаген Q Антитела срещу колаген XIII Антитела срещу кортактин Антитела срещу рапсин Антитела срещу рианодин рецептор Антитела срещу титин Атаксия Ацетилхолин Ацетилхолинестераза Ацетилхолинов рецептор
Б
Булбарна дисфункция
Г
Глиални клетки
Д
Дизартрия Диспнея Дисфония
Е
Екзацербация Епигенетика
К
Клетъчна диференциация Кураре
Л
Латентен
М
Миозин Молекулярна мимикрия Моноклонални антитела Мускаринови рецептори Мускулно влакно Мускулно специфична киназа
Н
Невротрансмитер Никотинови рецептори
П
Паранеопластичен синдром Пареза и парализа Птоза
L
LRP4
Р
Ремисия Рефлекс Рефрактерна миастения
С
Серонегативна миастения гравис Система на комплемента
Х
Хаплотип Хемокини
Ц
Централна нервна система

Този сайт НЕ МОЖЕ да замести прегледа от лекар. Съдържанието има само образователна цел и не може да бъде база за вземане на решения, свързани със здравето.

ПМА - всички права запазени.
Общи условия и политика за поверителност.