Болестта COVID-19 беше обявена за пандемия от СЗО на 11 март 2020 г. Щамът на коронавируса, причиняващ това заболяване, се нарича COVID-19. Смята се, че вирусът се разпространява чрез респираторни капчици, образувани при кашляне или кихане на заразен човек. Възможно е заразяване при близък контакт с болен или заразоносител, както и от замърсена повърхност. Свидетели сме на непрекъснато поява на нови варианти на вируса, който причинява COVID-19 и се очаква те продължат да се появяват.

Симптомите на коронавирус варират от леко заболяване, подобно на настинка, до тежко затруднено дишане. Към днешна дата натрупващите се доказателства потвърждават, че COVID-19 влияе върху миастения гравис и може: 

От друга страна миастенията и провежданата имуносупресивна терапия са предпоставка за по-голям риск от инфектиране със  SARS-CoV-2 и по-тежко протичане на болестта.

Колебание относно ваксините срещу SARS-CoV-2

За разлика от традиционните ваксини, чиято разработка обхваща няколко години, понякога дори 15 преди одобрение и разпространение, разработването на ваксини SARS-CoV-2 е революционизирано и бързо се достигна до положителни резултати в рамките на 2 години (1). Именно това е причината за наличие на колебание, защото настоящите предклинични тестове не могат да измерят риска от автоимунно заболяване (2).

Онлайн проучване относно приемането на ваксини срещу COVID-19 от хората показа, че 54,9% от пациентите с ревматични и мускулно-скелетни заболявания са готови да се ваксинират. Липсата на готовност за ваксиниране или отказът от ваксинация е свързан предимно със заболяването и причините включват страх от нежелани реакции или от влошаване на състоянието (3).

Безопасност на SARS-CoV-2 ваксините при хора с миастения

Към днешна дата няколко вида ваксини срещу COVID-19 са преминали клинични изпитвания и някои са одобрени за употреба.

Към РНК-базираните ваксини се отнасят Pfizer/BioNTech (BNT162b2) и Moderna (mRNA-1273) и двете са информационна РНК ваксина. Те се считат за безопасни по отношение на инфекциозност, защото не съдържат интегриран вектор. Те целят засилване на производството на интерферони и провъзпалителни цитокини за противодействие на вируса (3). В тези ваксини са включени адюванти (допълнителни вещества), което носи известен риск за автоимунитет (6), но са необходими допълнителни проучвания за да се оцени степента на този риск.  

Следвайки строгите насоки на СЗО за оценка на причинно-следствената връзка на нежеланите събития след имунизация след/срещу COVID-19, след втората доза ваксина BNT162b2 бяха идентифицирани 2 новопоявили се MG случая, като единият е оценен като тежък (5). Съобщен е и случай на миастенна криза след втората доза ваксина срещу COVID-19 (6). Тези случаи са докладвани в рамките на 1 седмица след втората доза. Трябва да се отбележи, че преди ваксинацията, пациентът с миастенна криза е бил с 5 годишна давност на болестта и е приемал таблетка преднизон 7,5 милиграма дневно и пиридостигмин 60 милиграма шест пъти дневно, което означава, че не е имал ремисия на мистенията.  

Настоящите проучвания (макар и малко на брой), които изследват безопасността на SARS-CoV-2 РНК ваксините при пациенти със стабилно протичащи невро-мускулни заболявания, установяват незначителни странични ефекти и не се отчита повлияване на активността на основното заболяване (7,8).  

Ефикасност на ваксините SARS-CoV-2 хора с миастения

Проучванията, изследващи ефикасността на SAR-CoV-2 ваксините при пациенти с миастения, са оскъдни. Екстраполацията от проучвания при невро-мускулни болести показват, че:

Необходими са допълнителни проучвания, за да се определят факторите, включително лекарства, дози и продължителност, които влияят на отговорите на антителата към COVID-19 при пациенти с миастения.

Коя ваксина е за предпочитане при пациенти с миастения?

Всички ваксини са насочени към S протеина (чрез който вирусът се прикрепва към човешките клетки). В момента, поради липса на доказателства, няма предпочитание за една ваксина срещу COVID-19 пред друга. Основните причина за това са следните:

Ще отнеме много време, преди индустриалните политики и националните политически проблеми да позволят подобна сравнителна оценка на ваксините и установяване на международни стандарти.

Географският контекст, икономическите условия, доставката, съхранението и графикът на управление също са необходими елементи за определяне на избора.

Проучванията продължават и бъдещите кохорти за наблюдение на ефективността и безопасността на ваксините сред лица с редки състояния ще дадат възможност за предпочитаната ориентация според възрастта, имунния и медицински статус (13).

Запознай се и с препоръките относно ваксинацията, които са публикувани на сайта на Фондация миастения гравис.

Литература:

 1. Team WHO. COVID-19 Vaccine Tracker and Landscape. World Health Organization (2021). Достъпно на: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines.
 2. Kanduc D, Shoenfeld Y. Molecular Mimicry Between SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein and Mammalian Proteomes: Implications for the Vaccine. Immunol Res (2020) 68(5):310–3. 
 3. Priori R, Pellegrino G, Colafrancesco S, Alessandri C, Ceccarelli F, Di Franco M, et al. SARS-CoV-2 Vaccine Hesitancy Among Patients With Rheumatic and Musculoskeletal Diseases: A Message for Rheumatologists. Ann Rheum Dis 80(7):953–4.
 4. Karikó K, Muramatsu H, Ludwig J, Weissman D. Generating the Optimal mRNA for Therapy: HPLC Purification Eliminates Immune Activation and Improves Translation of Nucleoside-Modified, Protein-Encoding mRNA. Nucleic Acids Res (2011) 39(21):e142. 
 5. Watad A, De Marco G, Mahajna H, Druyan A, Eltity M, Hijazi N, et al. Immune-Mediated Disease Flares or New-Onset Disease in 27 Subjects Following mRNA/DNA SARS-CoV-2 Vaccination. Vaccines (Basel) (2021) 9(5):435.
 6. Tagliaferri AR, Narvaneni S, Azzam MH, Grist W. A Case of COVID-19 Vaccine Causing a Myasthenia Gravis Crisis. Cureus (2021) 13(6):e15581. 
 7. Connolly CM, Ruddy JA, Boyarsky BJ, Avery RK, Werbel WA, Segev DL, et al. Safety of the First Dose of mRNA SARS-CoV-2 Vaccines in Patients With Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Ann Rheum Dis (2021). 
 8. Braun-Moscovici Y, Kaplan M, Braun M, Markovits D, Giryes S, Toledano K, et al. Disease Activity and Humoral Response in Patients With Inflammatory Rheumatic Diseases After Two Doses of the Pfizer mRNA Vaccine Against SARS-CoV-2. Ann Rheum Dis (2021). 
 9. Ruddy JA, Connolly CM, Boyarsky BJ, Werbel WA, Christopher-Stine L, Garonzik-Wang J, et al. High Antibody Response to Two-Dose SARS-CoV-2 Messenger RNA Vaccination in Patients With Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Ann Rheum Dis (2021).
 10. Boyarsky BJ, Ruddy JA, Connolly CM, Ou MT, Werbel WA, Garonzik-Wang JM, et al. Antibody Response to a Single Dose of SARS-CoV-2 mRNA Vaccine in Patients With Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Ann Rheum Dis (2021). 
 11. Moutsopoulos HM. A Recommended Paradigm for Vaccination of Rheumatic Disease Patients With the SARS-CoV-2 Vaccine. J Autoimmun (2021) 121:102649. 
 12. Furer V, Eviatar T, Zisman D, Peleg H, Paran D, Levartovsky D, et al. Immunogenicity and Safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Adult Patients With Autoimmune Inflammatory Rheumatic Diseases and in the General Population: A Multicentre Study. Ann Rheum Dis (2021). 
 13. Zhou Q, Zhou R, Yang H,  Huan Y. To Be or Not To Be Vaccinated: That Is a Question in Myasthenia Gravis. Front. Immunol., 17 September 2021.