Тази статия е част от рубриката на MG Hive „МГ и COVID“ и разказва за поредния случай на миастения гравис, която се е развила след COVID-19.

Всички добре знаем пред какво предизвикателство е изправен светът през последните години

В края на декември 2019 година светът беше изправен пред ново предизвикателство: коронавирусната болест 2019 (COVID-19). Болестта се причинява от вируса на тежкия остър респираторен синдром (SARS-CoV-2). До момента Световната здравна организация (СЗО) е съобщила за около 390 милиона потвърдени случая и 5,7 милиона смъртни случая във връзка с COVID-19. Освен белите дробове, този вирус може да причини недостатъчност на много органи и може да повлияе на нервната система, напр. инсулт, синдром на Гилен-Баре, невропатия, миопатия, невромускулни нарушения.

През последните три седмици на юни 2022 в България и в Европа се наблюдава увеличаване на новите случаи с COVID-19. Предполага се, че ръстът на заразените се дължи на разпространение на подвариантите BA.4 и BA.5 на варианта Омикрон.

През май 2022 година, авторски колектив от Иран описва случай на развила се миастения гравис след COVID-19 и прави анализ на съобщените подобни случаи до момента.

Каква е историята на описания случай?

В конкретния случай става въпрос за 35-годишна жена, която е насочена към спешното отделение с оплаквания от:

Няма данни за хронични заболявания при самата пациентка и в семейството й. Направен е PCR тест, който е с положителен резултат. Осъществена е стандартната терапия за COVID-19 и пациентката е изписана след 6 дни. 

Две седмици след изписването, пациентката отново идва на преглед в спешното отделение с оплаквания от:

Симптомите насочват лекарите към миастения гравис. Направен е тест с лед, който показва значително подобряване на птозата. След консултация с невролог е извършен тест за антитела и електромиография, които потвърждават диагнозата. Не е установен тимом и е започнато лечение с пиридостигмин.

Възможно ли е миастения гравис да се развие след COVID-19?

Авторите на статията осъществяват търсене в литературата и установяват, че това е петият случай, докладван с миастения след COVID-19. Освен това са съобщавани и влошавания на съществуваща миастения при инфекция със SARS-CoV-2.

Дали става въпрос за случайна връзка между двете заболявания?

До момента, лисва категорично заключение за точната причина за миастения гравис. Един от спорните механизми е индуциране на производството на автоантитела, провокирано от вирусната инфекция. В подкрепа на тази хипотеза са съобщенията за случаи на постинфекциозна миастения (развитие на болестта след инфекциозно заболяване), напр. след варицела, след фарингит, след инфекция Epstein-Barr вируса (EBV).

Съобщаваните случаи на развита de novo (на фона на пълно здраве) миастения след COVID-19 също потвърждават хипотезата, че вирусната инфекция може да отключи образуване на автоантитела при пациент, който има предразположение към болестта.

Заключението на авторите е, че:

„…броят на тези редки прояви нараства и има по-голяма нужда от по-задълбочени изследвания на патофизиологията на миастения гравис.“