В друго температурно измерение

В нашия организъм, енергията  се получава при вътреклетъчното разграждане на хранителните вещества и се използва за задоволяване основните жизнени функции. В крайна сметка, тези процеси са съпроводени с образуване на топлина, която обуславя телесната температура на човешкото тяло. Добре знаем, че човешкия организъм се причислява към т.нар. топлокръвни организми и не позволява големи вариации в телесната температура. Състоянието на поддържане на баланс на средата в организма се означава като хомеостаза, а регулацията на температурната хомеостаза предполага перфектен баланс между топлообразуване  и топлоотдаване.  При ниски температури топлоотдаването се ограничава и се засилва топлообразуването. За да ограничи загубата на топлина, организмът свива периферните кръвоносни съдове и намалява температурата на кожната повърхност. Освен това се съкращават малките мускулчета на космените фоликули и косъмчетата се изправят (настръхваме). Това е начин за намаляване на площта за отдаване на топлина. Започват неволеви съкращения на мускулите (треперим) и така засилваме образуването на топлина.

Нормалните отклонения в телесната температура, които не са животозастрашаващи са от 35 до 41 oC. Диапазоните под 35 oC и над 41 oC се считат за критични. Но дали за всички хора е така?

В Книгата за рекордите на Гинес е вписан случая с 2 годишната Карла Козолофски от Реджайн (Канада), която на 23 февруари 1994 г. е прекарала 6 часа на студа при температура -22 oC, в резултат на което нейната ректална температура е спаднала до 14,2 градуса.

Друг любопитен и много популярен рекорд, който е довел и дори до създаване на метод за контролирано дишане и студени тренировки, е рекордът или по-скоро рекордите на „ледения човек“ Вим Хоф.

Вим Хоф е роден на 20 април 1959 г. в Ситард, Холандия. Той тренира тялото и духа си, подлагайки ги на различни тежки природни условия и написва книга „Методът на ледения човек“. Хоф убедено счита, че той не е суперчовек и че всеки може да научи това, което той прави. Един от рекордите му е изкачването на 6700 метра височина по пътя за връх Еверест. Специфичното е, че той го прави почти гол - облечен е бил само с шорти и с обувки. Тръгва сам, без помощта на шерпи и дори без достатъчно познаване на пътя. Вървейки през ледения вятър и валящия сняг, Хоф, в един момент намира палатката на шерпите, влиза в нея … а те са го помислили за извънземно същество.

Други от изключителните рекорди на Хоф са: 

Вероятно този човек е наистина в друго температурно измерение. Ако неговата история и методите му те интересуват в YouTube могат да бъдат намерени редица негови видеа. Разказите му могат да бъдат почетени и в книгата „Методът на ледения човек“, която е преведена на български.