Първият урок, който всички миастеници трябва да научат е, че миастенията и емоциите са много лоши приятели. Пациентите трябва да приемат болестта и да се научат да живеят с нея и в същото време да се опитат да уредят живота си така, че да избягват ситуации, водещи до дистрес, тревожност и емоционални кризи.

Какво трябва да направиш?

Не забравяй, че симптомите варират по вид и тежест от ден на ден. Неблагоприятно въздействие могат да имат промените във времето (екстремните горещини или студове), както и крайните на емоции. 

Какво не трябва да правиш?

Статията е базирана върху материали от Британската асоцияция на миастениците, достъпно на https://www.myaware.org/