В проучване(1), публикувано в списанието „Неврологични науки“ е представен мета-анализ,  който цели да определи безопасността на ваксинацията срещу SARS-CoV-2 при пациенти с миастения гравис (MG).

Какво е мета-анализ?

Медицината, основана на доказателства приема за силни доказателства резултатите, идващи от мета-анализи, систематични обзори и рандомизирани контролирани изпитвания(2). Мета-анализ означава обединението на резултатите от няколко изследователски метода на статистиката за проверка на една или няколко взаимовръзки на научни хипотези. В мета-анализа се използват или първични данни на оригинални изследвания, или се обобщават публикувани (вторични) резултати от изследвания, посветени на един проблем.

Трябва да се подчертае, че кратките прегледи на литературата и експертните мнения не се квалифицират като достатъчно добри свидетелства, които могат да дадат отговор на клинични въпроси, заради податливост към пристрастия и липса на систематичен вид и ясно изразени критерии.

Защо е направено проучването?

Пациентите с MG са предразположени към развитие на заболявания на дихателните пътища в по-тежки форми поради мускулната слабост. Доказано е, че ваксините срещу COVID-19 предотвратяват тежка форма на COVID-19 при уязвими пациенти. Въпреки това има съобщения за влошаване на MG, предизвикано от ваксинацията срещу COVID-19(3,4).

Следователно мета-анализът на безопасността на ваксинацията срещу COVID-19 при пациенти с MG е от голямо значение.

Как е осъществено проучването?

Авторите са направили търсене по ключови думи в базите данни EMBASE, Web of Science и PubMed за периода от 1 януари 2020 г. до 20 април 2023 г. Проучванията са избирани въз основа на следните критерии за включване: пациенти с MG, които са получили ваксини срещу SARS-CoV-2 и статии на английски език. Критериите за изключване са: (1) проучвания без съответни данни и (2) повторени проучвания. В крайния анализ са включени 12 проучвания, които обхващат 1465 пациенти. Направена е статистическа обработка на цялостната извадка и анализ на подгрупи, с цел определяне на процента на влошаване на MG и нежелани събития в зависимост от дозата на ваксината. 

Какви са резултатите от мета-анализа?

Резултатите от мета-анализа показват, че малко пациенти с MG, които са получили ваксини срещу SARS-CoV-2, са имали преходно влошаване на болестта.

Честотата на влошаване при пациенти с MG, положителни за антитела срещу мускулно-специфична тирозин киназа (MuSK) е значително по-висока, отколкото при пациенти с MG с антитела срещу ацетилхолиновия рецептор (AchR).

Знае се, че позитивността на анти-MuSK антитела е независим рисков фактор за влошаване на заболяването и е свързана с лош изход от миастенна криза.

Повече за имунопатологичните форми на MG тук.

Ваксината срещу COVID-19 може да стимулира циркулиращите автореактивни В-клетки и да направи пациентите с MG, които са положителни за анти-MuSK антитела по-податливи към влошаване на болестта.

Заключението на авторите на проучването е, че

„Ваксините срещу SARS-CoV-2 са относително безопасни за пациенти с MG. Затова насърчаваме пациенти с добре контролирана MG да се ваксинират срещу SARS-CoV-2, освен ако няма конкретно противопоказание.“

MG Hive напомня, че независимо, че съобщените данни са от обсега на медицината, основана на доказателства, е необходимо всяко конкретно решение да бъде вземано от пациентите след консултация с техния лекуващ лекар, който най-добре познава индивидуалното им състояние.

Литература

  1. Zheng Q, Cheng Y, Song C, Feng Z, Xu Z. (2023) Safety of SARS-CoV-2 vaccines in patients with myasthenia gravis: a meta-analysis. Neurol Sci. 44(9):2999-3003.
  2. Evidence-based medicine working group. (1992) Evidence based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine. JAMA. 268: 2420-2425.
  3. Doron A, Piura Y, Vigiser I, Kolb H, Regev K, Nesher N, Karni A. (2022) BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine three-dose safety and risk of COVID-19 in patients with myasthenia gravis during the alpha, delta, and omicron waves. J Neurol 269(12):6193–6201.
  4. Farina A, Falso S, Cornacchini S, Spagni G, Monte G, Mariottini A, Massacesi L, Barilaro A, Evoli A, Damato V. Safety and tolerability of SARS-Cov-2 vaccination in patients with myasthenia gravis: a multicenter experience. Eur J Neurol. 2022;29(8):2505–2510.