централна нервна система

Фигура 1. Структура на ацетилхолиновия рецептор. Източник: Thanvi BR, Lo TC. Update on myasthenia gravis. Postgrad Med J. 2004 Dec;80(950):690-700.

В нервно-мускулния синапс, повърхността на клетъчна мембрана на мускулната клетка е нагъната и във върховете на гънките се намира ацетилхолиновия рецептор, който на практика е йонен канал.  

Структурата на ацетилхолиновия рецептор е вече добре проучена. Става въпрос за гликопротеин и се състои от пет субединици, разположени около централен канал (фиг. 1).

В състояние на покой йонният канал на рецептора е затворен. Когато ацетилхолинът се захване за рецептора, молекулата на ацетилхолиновия рецептор се извива леко и каналът се отваря. Това позволява на натриевите йони да навлязат във вътрешността на мускулната клетка, което води до частична деполяризация на постсинаптичната мембрана и генериране на акционен потенциал. Така нервният импулс успява да се предаде на мускулната клетка и да възникне мускулно съкращение.

Понастоящем са клонирани гените за всички субединици на ацетилхолиновия рецептор и е възможно те да се създадат чрез генно инженерство. Това има огромно значение за развитието на нови технологии и терапии при болестите, свързани с патология на ацетилхолиновия рецептор.

По отношение на това, как автоантителата при миастения гравис повлияват ацетилхолиновия рецептор има три основни хипотези:

  1. Директно разрушаване на рецептора от антителата;
  2. Свързване с определени зони в рецептора (свързващи места) и възпрепятстване на възможността ацетилхолинът да се свърже с рецептора и да упражни ефекта си;
  3. Активиране на комплимента и разрушаване на ацетилхолиновите рецептори.

За всяка от хипотезите има доказателства, но най-много привърженици има третата хипотеза.

Интересно е и това, че ако автоимунния процес бъде овладян, ацетилхолиновите рецептори се възстановяват. Експериментално е доказано, че в норма, непрекъснато рецепторите се поемат във вътрешността на мускулната клетка и се разграждат от лизозомите (специализирани цитоплазмени органели), като в същото време се синтезират нови рецептори, които се вмъкват в мускулната мембрана.

Следваща статия: Ацетилхолин
Сподели: