При миастения гравис, основните очни симптоми са:

Съвети при двойно виждане

Обикновено пациентите лесно установяват, че имат двойно виждане. В някои случаи двете изображения са напълно отделни, а в други се припокриват. Двойното виждане може да възникне при специфични обстоятелства (например при гледане в далечината, наблизо или в определена посока). В някои случаи двойното виждане може да варира през целия ден, като е най-забележимо по време на периоди на умора.

Дали двойното виждане се дължи на проблем в окото или в нервната система?

Двойното виждане може да се дължи на проблем в самото око или да е резултат от проблем в нервната система, напр. множествена склероза, миастения гравис и др.

Ключът към разбирането дали двойното виждане се дължи на проблем в окото или в мозъка е да се види какво се случва, когато едното око е затворено:

Какви са съветите за живот с двойно виждане?

Пристъпите на двойно виждане и други зрителни проблеми, свързани с миастения гравис, могат сериозно да възпрепятстват някои от простите удоволствия в живота. Например, шофиране на кола, четене на книга, гледане на телевизия. За щастие, в допълнение към лекарствата, които лекарят назначава, съществуват и допълнителни възможности за контрол на двойното виждане:

Съвети при птоза

Симптомите на птоза на клепачите варират в зависимост от тежестта. Основните оплаквания са:

Какви са съветите за живот с птоза?

При всички случаи е необходимо да се назначи терапия от невролог за повлияване на миастения гравис. Уместно е да се осъществи консултация с офталмолог, за да се определи зрителната острота. Като допълнителни мерки за коригиране на птозата могат да се имат предвид следните: