Според проучване, публикувано в научното списание Детска неврология, хирургичното отстраняване на тимусната жлеза е било ефективно при деца и юноши с миастения гравис (MG) и това е потвърдено от по-малкото използване на лекарства и други здравни грижи (1)

Преди да разкажем за проучването, нека припомним какво е тимус, каква е връзката с миастения гравис и как се нарича операцията за отстраняване на тимуса.

Какво е тимус?

Тимусната жлеза се разполага в горно средостение, което се нарича триъгълник на тимуса (trigonum thymicum) - зад гръдната кост и пред сърцето.

Тимусът улеснява узряването на Т-клетките, затова е важна част от имунната система, осигуряваща клетъчно медиирания имунитет.

Повече за структурата и функциите на тимуса тук.

Каква е връзката между тимуса и миастения гравис?

Приема се, че има връзка между болестите на тимуса и миастения гравис, но причината за връзката не е напълно разбрана. Счита се, че тимусната жлеза е свързана с производството на антитела срещу ацетилхолин рецептора или други вещества. Образуваните автоантитела пречат на комуникацията между нервите и мускулите и се стига до основния симптом на болестта, а именно мускулна слабост.

Повече за връзката между болестите на тимуса и миастения гравис тук.

Как се нарича операцията за отстраняване на тимуса?

Тази оперативна интервенция се нарича тимектомия. През 1937 година Алфред Блалок отстранява тимуса на пациент с миастения, защото е установено, че е имало тумор на жлезата. След операцията  симптомите на миастения при пациента показват подобрение и оттогава тимектомията се използва като част от терапевтичния план при миастения гравис.

Повече за тимектомията тук.

Какви са новите изводи от проучването за ролята на тимектомията при MG?

Проучването е осъществено от водещи изследователи от Факултета по медицина на Северозападния университет Фейнберг, САЩ. Те са изследвали ефективността на тимектомията при 238 деца и юноши под 18 години, диагностицирани с MG. За сравнение е използвана група от 2130 деца и юноши с MG, при които не е осъществена тимектомия. 

Съществуват и други проучвания за ефективността на тимектомията при миастения гравис, но това проучване е уникално с това, че като измерители са използвани не хирургичния подход и демографията на пациентите, а е направена оценка на използваните от пациента здравни ресурси след операцията.

Оценката на ефективността на операцията е направена чрез сравняване на разликите в:

Изследователите установяват, че:

При пациентите от групата без тимектомия не се установяват разлики в нито един от сравняваните параметри за същия период на изследване.

Тези изводи от проучването предполагат, че тимектомията може да се обмисли по-рано в алгоритъма за лечение на миастения в детската и юношеската възраст, за да се подобри прогнозата и да се избегне използването на допълнителни медикаменти. 

Литература

  1. Christopher De Boer C, Zeineddin S, et al. (2023) Measuring the Efficacy of Thymectomy for Pediatric Myasthenia Gravis Across Tertiary Children’s Hospitals. Pediatric Neurology. In Press, Journal Pre-proof
    https://www.pedneur.com/article/S0887-8994(23)00256-4/fulltext