Ритуксимаб (Rituximab) е анти-СD20 моноклонално антитяло, което води до намаляване на B лимфоцитите.

Доказана ли е ефективността на ритуксимаб при миастения?

Има съобщения за прилагане при пациенти с миастения, които са резистентни на стандартните лекарства за потискане на имунната система, но няма резултати от рандомизирани клинични проучвания. Назначаването на ритуксимаб може да стане само по преценка на експерт с опит за лечението на болестта и то в среда, в която е възможнооказване на спешна помощ.

Съгласно националния консенсус за диагностика и лечение на миастения гравис, ритуксимаб не е включен в лечебния алгоритъм тъй като неговата ефективност не е категорично доказана чрез възможностите на основаната на доказателства медицина. 

Ритуксимаб има одобрение за лечение на ревматологични заболявания и лимфоми, но съгласно кратката му характеристика, одобрена от европейският лекарствен регулатор (Европейската агенция по лекарствата, EMA) показанието „миастения гравис“ не фигурира.

Заплаща ли НЗОК лечението с ритуксимаб при миастеници?

В България ритуксимаб не се реимбурсира от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), защото ако бъде назначен при при миастения гравис, това би се случило в режим, наречен “извън индикация”. 

Съгласно българското законодателство, със средства от общественото осигуряване не могат да бъдат заплащани лекарства, които са назначени “извън индикация”.
 

Сподели: