Като цяло жените развиват същите симптоми, форми и усложнения на миастения гравис, но има и специфични за пола особености във връзка с бременността, както и по време на месечния цикъл и в менопаузата.

Особености, свързани с месечния цикъл

При около две трети от жените симптомите на миастения могат да се влошат преди и по време на менструацията (3,4). Обичайно обострянето е до третия ден и няма връзка със степента на дискомфорт или болка, дължащи се на цикъла. Ако се установява влошаване, е необходимо да се направи консултация с лекуващия невролог и евентуално да се увеличи дозата на приемания инхибитор на ацетилхолинестеразата или да се прецени необходимостта от продължителен прием на орална контрацепция.

Особености, свързани с менопаузата

В годините около менопаузата миастенията може да се влоши и може да изисква промяна в лечението или увеличаване на дозите на приеманите лекарства. Проучванията показват, че няма риск по отношение на хормонозаместителната терапия. Препоръчва се прием на калциеви добавки за профилактика на остеопороза. При жени с миастения това е от още по-голямо значение, защото ограничената двигателна активност при тежко протичаща миастения и страничните ефекти на кортикостероидите засилват риска от развитие на тежка остеопороза.

Особености, свързани с контрол на раждаемостта

Установено е, че оралната контрацепция (противозачатъчни хапчета), както и вагинални, подкожно имплантирани препарати или вътрематочни устройства са безопасни за жени с миастения (1,2). Изборът на оптимален метод трябва да се реши с гинеколога, като се вземат предвид други съпътстващи заболявания.

Литература:

  1. Leitenberger F, Strowitzki T, Ortmann O. Klinische Endokrinologie für Frauenärzte. 5. Auflage. Heidelberg: Springer Verlag; 2014.
  2. Gnoth C, Mallmann P. Perikonzeptionelle Frauenheilkunde. Heidelberg: Springer-Verlag; 2014: 153–155.
  3. Köhler W, Sieb JP. Myasthenia gravis. 4. Auflage. Bremen: UNI-MED.Verlag; 2012.
  4. Sieb JP. Myasthenie und Schwangerschaft. Newsletter Myasthenie. Kolloqium 2006; 2 Temmler ZNS.
Следваща статия: Планиране на бременност
Сподели: