Тест с лед

Тестът с лед е прост, но ефективен клиничен тест, който може да се използва за потвърждаване на диагнозата миастения гравис.

До какъв ефект води охлаждането?

Тестът се основава на това, че охлаждането намалява активността на холинестеразата (ензимът, който разгражда ацетилхолина) (2) и ефективността на ацетилхолина при предаване на нервния импулс в нервно-мускулния синап се увеличава (3).

Как се осъществява теста?

Тестът се осъществява по следния начин:

За какво трябва да се внимава при теста с лед?

Ледът не се поставя директно върху кожата на клепача, защото може да се стигне до увреждане, необходимо е ледът да бъде обвит в марля или да се използва охладен пакет.

Ако пакетът с лед се използва за повече от 2 минути (максималното време е 5 минути), тестът става дискомфортен за пациента и освен това, намаляването на температурата на мускулните влакна под 22°C ще намали съкратителната сила на самия мускул и ще създаде фалшиво отрицателен резултат (4)

Кога тестът е положителен?

Тестът е положителен ако обективните симптоми на миастения се подобряват – подобряване на двойното виждане, повдигане с поне 2 mm на клепача (фиг. 1 и фиг. 2). 

Фигура 1. Изразена двустранна птоза. Източник: Kearsey C, Fernando P, D'Costa D, Ferdinand P. The use of the ice pack test in myasthenia gravis. JRSM Short Rep. 2010;1(1):14. 

Тест с лед

Фигура 2. Подобряване на птозата след тест с лед. Източник: Kearsey C, Fernando P, D'Costa D, Ferdinand P. The use of the ice pack test in myasthenia gravis. JRSM Short Rep. 2010;1(1):14. 

Тест с лед

При над 90% от пациентите с МГ се установява подобряване на птозата (увисване на клепача) след тест с лед (5). Според едно проучване чувствителността и специфичността на този тест са съответно 76,9% и 98,3% (6).

Тестът с лед може да се комбинира с тест със сън - измерва се подобрението на птозата след период на почивка. Пациентът е помолен да спи или да си почине със затворени очи за период от около 30 минути. Тестът е позитивен ако има подобрение на очните симптоми веднага след 30-минутен период на сън и повторна поява на симптомите през следващите 30 секунди до 5 минути.

Комбинацията от двата теста  води до по-голямо подобрение на птозата, в сравнение с резултатите от тестовете поотделно и това е доста чувствителна диагностична находка за миастения гравис (7).

Литература

  1. Grigg J. Extraocular muscles: relationship of structure and function to disease. Aust N Z J Ophthalmol. 1999 Dec; 27(6):369-70.
  2. Sethi KD, Rivner MH, Swift TR. Ice pack test for myasthenia gravis. Neurology. 1987 Aug; 37(8):1383-5.
  3. Hubbard JI, Jones SF, Landau EM. The effect of temperature change upon transmitter release, facilitation and post-tetanic potentiation. J Physiol. 1971 Aug; 216(3):591-609.
  4. Kearsey C, Fernando P, D'Costa D, Ferdinand P. The use of the ice pack test in myasthenia gravis. JRSM Short Rep. 2010 Jun 30; 1(1):14.
  5. Kubis KC, Danesh-Meyer HV, Savino PJ, Sergott RC. The ice test versus the rest test in myasthenia gravis. Ophthalmology. 2000 Nov; 107(11):1995-8.
  6. Chatzistefanou KI, Kouris T, Iliakis E, Piaditis G, Tagaris G, Katsikeris N, Kaltsas G, Apostolopoulos M. The ice pack test in the differential diagnosis of myasthenic diplopia. Ophthalmology. 2009 Nov; 116(11):2236-43.
  7. Ellis FD, Hoyt CS, Ellis FJ, Jeffery AR, Sondhi N. Extraocular muscle responses to orbital cooling (ice test) for ocular myasthenia gravis diagnosis. J AAPOS. 2000 Oct; 4(5):271-81.
Следваща статия: Серология
Сподели: