По инициатива на Асоциацията за двигателни нарушения и множествена склероза и Българско дружество по неврология през 2023 година е актуализиран Националния консенсус за диагностика и лечение на myastenia gravis (миастения гравис, MG).

Какво означава консенсус за дадено заболяване?

Консенсусните документи в областта на медицината се създават от научни дружества в областта на хроничните заболявания и представят колективния опит и знания на медицинските специалисти, които са експерти в конкретното заболяване или състояние. Тези документи имат за цел да осигурят основани на доказателства препоръки за диагностика, лечение и управление на болестта.

Какво значение има консенсусният документ за пациентите?

Основаните на доказателства препоръки в консенсуса гарантират, че пациентите получават последователни и качествени грижи, независимо от това в кое лечебно заведение са потърсили помощ.

Другата основна полза за пациентите е повишаване на осведомеността им, което позволява по-добро разбиране на състоянието и активно участие във вземането на решения за лечението и управлението на хроничната болест.

Защо се налага да се актуализира консенсуса?

Консенсусните документи се актуализират редовно, за да се включат нови научни открития и напредък в областта. Това дава възможност и на пациентите да получат навременна и точна информация за новостите в диагностиката и лечението на болестта. 

Какво е новото в консенсуса за диагностика на миастения гравис?

Консенсусът препотвърждава критериите за диагностика на болестта и определянето на формата, което помага на лекарите да идентифицират точно симптомите и да постигат навременна диагностика.

В консенсуса е определен алгоритъм за лечение на миастения гравис и е поставен акцент върху новите медикаменти.

Като лекарства за първи избор на имуносупресия са посочени:

И към тях в актуализирания консенсус е включен Ефгартигимод алфа.

Какво трябва да знаят пациентите за ефгартигимод алфа?

Лекарството ефгартигимод (търговско име Vyvgart) е с доказана безопасност и ефикасност при лечението на генерализираната форма на болестта, т.е. става въпрос за основана на доказателства терапия.

Лекарството има одобрение от Европейската агенция по лекарствата от 2022 г. като допълваща терапия към стандартната терапия за лечение на възрастни пациенти с генерализирана миастения, които са положителни за антитела срещу рецептори за ацетилхолин.

Важно е да се запомни, че този медикамент се прилага само при: генерализираната форма на болестта и то в случаи, при които са установени определен тип антитела.

В MG Hive може да научите повече за:

Според номенклатурата си, към момента лекарствата, които блокират антителата се делят на синтетични (или химични) и биологични. От своя страна химичните се делят на конвенционални и таргетни, а биологичните – съответно на оригинални и биоподобни. Биологичните лекарства са направени от живи клетки от животни или микроорганизми. Те представляват моноклонални антитела или рекомбинантни форми на естествени инхибиторни молекули, които селективно взаимодействат с молекули или с клетъчни рецептори и по този начин влияят върху имунния или възпалителния процес, т.е. процесът на производство на биологични продукти превръща изходните клетки в лекарства, които могат да предотвратят или лекуват болести.

Ефгартигимод алфа се отнася към биологичните лекарства и след свързване с рецептора за ацетилхолин води до намаляване на въздействието на автоантителата и съответно до значимо подобряване на състоянието.

Повече за резултатите от клиничното изпитване на ефгартигимод алфа можеш да научиш тук

На своята страница Европейската агенция по лекарствата е публикувала и кратката характеристика на ефгартигимод.

Актуализираният национален консенсус е достъпен за пациентите тук.