Моноклонални се наричат антителата, създадени чрез новите технологии. Днес учените могат да произведат антитела, които са насочени срещу точно определен антиген върху клетъчната стена. Всяко моноклонално антитяло реагира специфично с точно този определен антиген. Това дава възможност и за разработване на лекарства, които да повлияят точно определен патологичен процес.

Следваща статия: Мускаринови рецептори
Сподели: