Как работи екулизумаб?

Активното вещество в екулизумаб, е моноклонално антитяло (вид белтък), разработен с цел да се свързва с белтък на комплемента, който е част от защитната система на организма, наречена „система на комплемента“. При пациентите с миастения гравис, белтъците на комплемента са свръхактивни и увреждат собствените тъкани. Като блокира комплемента лекарството намалява патологичните процеси при миастения гравис.

Доказана ли е ефективността на екулизумаб?

За миастения гравис екулизумаб е сравнен с плацебо в едно основно проучване при 126 възрастни с миастения гравис, които не са реагирали на стандартно лечение (1). Установено е, че лекарството подобрява симптомите на пациентите и способността им да извършват ежедневни дейности въз основа на стандартна система за оценка.

Търговският продукт Soliris получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 20 юни 2007 година.

При какви случаи се прилага екулизумаб?

Лекарството се прилага при миастения гравис у възрастни и деца над 6 години с положителни антитела срещу ацетилхолиновия рецептор, при които останалите методи на лечение не са дали резултат, т.нар. рефрактерна миастения гравис.

Как се прилага екулизумаб?

Лекарството се прилага само при лица на възраст над 18 години чрез венозна инфузия (капково вливане), като препоръчителната доза зависи от заболяването, за което се използва. Първоначално приложението е всяка седмица, а след това — на всеки две или три седмици. Лечението трябва да продължи до живот, освен ако пациентът не развие сериозни нежелани реакции.

Какви са страничните реакции от приложението на екулизумаб?

Най-честата нежелана реакция е главоболие, а най-сериозната нежелана реакция, която може да засегне не повече от 1 на 100 души, е менингококов сепсис. Поради увеличение на риска от развитие на менингококов сепсис ескулизумаб не трябва да се прилага при хора, които имат инфекция с Neisseria meningitidis. Също така не трябва да се прилага при пациенти, които не са ваксинирани срещу тази бактерия.

Новини във връзка с екулизумаб

Екулизумаб получи положително становище за приложение при деца с миастения гравис

Информацията е прегледана и актуализирана на 31.07.2023 г.

Литература

  • EMA. Общ преглед на Soliris и основания за разрешаване в ЕС. Достъпно на: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/soliris-epar-medicine-overview_bg.pdf (Достъп 05.07.2023)

 

Следваща статия: Равулизумаб
Сподели: