Нарушената координация се дължи на увреждания на централната нервна система - най-често малкия и гръбначния мозък, мозъчната кора и по-рядко таламуса.

Клиничният термин за нарушена съгласуваност на движенията и смутено равновесие е атаксия, която може да се наблюдава при множествена склероза, но липсва при миастения гравис.

За да провери координацията, лекарят ще помоли да извършите определени движения с краката и ръцете, напр.:

  • Ходене по права линия за кратко разстояние, за да се оцени скоростта, стабилността и походката. При засягане на функцията на малкия мозък се наблюдава малко - мозъчна атаксия, при която ходенето е с широко разкрачени крака, влачене на краката за по-голяма стабилност, неравномерни крачки и залитане в неопределена посока.  
  • Ходене върху петите и след това върху пръстите на краката;
изследване на координация
  • Ходене с т.нар. тандемна походка (петата на единия крак се поставя пред пръстите на другия);
изследване на координация
  • Тест пета-коляно-глезен (петата на единия крак се плъзва от коляното до глезена на противоположния крак);
изследване на координация
  • Тест с докосване на върха на носа ви с пръста, след това до протегнатия пръст на лекаря и отново към носа ви. Движението се осъществява много пъти бързо, както с отворени, така и със затворени очи;
изследване на координация
изследване на координация
  • Тест със запазване на равновесие в право положение с отворени и със затворени очи. Този тест е познат като тест на Ромберг. За да бъде извършен ще бъдете помолени да застанете в изправено положение със събрани ходила и ръце прибрани към тялото. След това е необходимо да затворите очи. Положителният тест се изразява в загуба на равновесие (залитане, падане) след затваряне на очите. Извършването на теста на Ромберг се базира на това, че при хората за поддържането на равновесие по време на стоеж са необходими поне две от следните три сетива: проприорецепция (способността на организма да съзнава положението си в пространството); запазена вестибуларна функция (способността на индивида да съзнава позицията на главата си в пространството); зрение (което се използва за наблюдение и нагаждане към промените в позицията на тялото).
изследване на координация
  • Тест за определяне на наличието на тремор
изследване на координация
  • Тест за съгласуваност на движенията на ръцете – прави се като едната ръка осъществява движения с поставяне на дланта или гърба на дланта върху другата ръка;
изследване на координация
изследване на координация
Сподели: