Силата на мускула е количествена мярка, която изразява способността на мускула да се свива по време на противодействие от външна сила, включително и срещу гравитацията. Предварителната оценка на мускулната сила започва с установяването на възможността да се извършват активни движения във всички стави и дали тези движения се извършват изцяло.  

Думата парализа (плегия) означава пълно отсъствие на активни движения поради нарушение на инервацията на съответните мускули. Думата пареза означава намаляване на мускулната сила. Парализа/пареза на мускулите: 

  • на само един крайник се нарича моноплегия
  • на долните мускули на лицето, ръцете и краката от една и съща страна на тялото се нарича хемиплегия;  
  • на мускулите на двата горни или долни крайника се нарича параплегия
  • на мускулите на четирите крайника се нарича тетраплегия

При изследването на мускулната сила, неврологът ви моли да осъществите движение срещу съпротивление, прилагано върху ръцете, краката и стъпалата. 

мускулна сила

За установяване на едва забележими прояви на пареза (латентна пареза) се използва способът на Мингацини-Щрюмпел.

мускулна сила

Ляга се по гръб със затворени очи, с повдигнати и сгънати в коленете долни крайници. Ръцете са опънати напред с длани обърнати нагоре. Ако има латентна пареза подбедрицата на съответния крак започва да пада надолу, а съответната ръка започва да обръща дланта надолу, да се сгъва леко в лакътната става и също да пада надолу от собствената си тежест.

Следваща статия: Изследване на рефлексите
Сподели: