Какво е QMGS?

Симптомите при миастения гравис могат да бъдат количествено определени с помощта на валидирана система за оценка, позната като Количествена Оценка за МГ (Quantitative Myasthenia Gravis Score, QMGS).

Това е цялостна скала за обективна преценка на състоянието при миастения гравис, която се използва от невролозите при определяне на неврологичния статус и степента на дефицит при миастения гравис.

Кога е разработен този инструмент?

Скалата е разработена от Тиндал (1) и по-късно модифицирана (2) и се използва  за количествено определяне на тежестта на миастения гравис.

Какво измерва QMGS?

Скалата измерва очната функция, гълтането, преглъщането, дихателната функция и функцията на крайниците.

Надежден ли е този инструмент?

Надежността и валидността на QMGS са потвърдени в няколко проучвания (3,4).  

Работната група на Американската фондация за миастения гравис (Myasthenia Gravis Foundation of America, MGFA) препоръчва QMGS да се използва в клинични изпитвания (5) и като скала за оценка на ефективност на терапията.

Какви стойности има QMGS?

Прави се оценка на 13 параметъра (табл. 1), всеки от който в зависимост от резултата получава точки от 0 до 3. Накрая се получава сбор от точките на оценените параметри и тоталната QMGS варира от 0 (без миастенни находки) до 39 (максимален миастенен дефицит).

Таблица 1. Оценявани параметри в QMGS.

Показател (обективно изследване)

0

1

2

3

Двойно виждане при страничен поглед надясно или вляво 

61 сек

11-60 сек

1-10 сек

спонтанно

Птоза (поглед нагоре)

61 сек

11-60 сек

1-10 сек

спонтанно

Мускули на лицето 

норма

слабост, известна съпротива

слабост без съпротива

пареза

Преглъщане на ½ чаша унции вода

 

нормално

минимална кашлица

или прочистване на гърлото

 

тежка кашлица/задавяне

или назална регургитация

 

не може да преглъща

(тест не е направен)

Реч след броене на глас от

1 до 50 (начало на дизартрия)

няма до 50

дизартрия на 30-49

дизартрия на 10-29

дизартрия на 9

Отведена дясна ръка (900 в седнало положение)

240 сек

90-239 сек

10-89 сек

0-9 сек

Отведена лява ръка (900 в седнало положение)

240 сек

90-239 сек

10-89 сек

0-9 сек

Витален капацитет (% прогнозиран)

80%

65-79%

50-64%

<50%

Сила на захващане* дясна ръка (KgW)

мъже

жени

 

 

>45

>30

 

 

15-44

10-29

 

 

5-14

5-9

 

 

0-4

0-4

Сила на захващане* лява ръка (KgW)

мъже

жени

 

 

>45

>30

 

 

15-44

10-29

 

 

5-14

5-9

 

 

0-4

0-4

Повдигната глава (450 при лег по гръб)

120 сек

30–119 сек

1-29 сек

0 сек

Десен крак изпънат (450 при лег по гръб)

100 сек

31–99 сек

1–30 сек

0 сек

Ляв крак изпънат (450 при лег по гръб)

100 сек

31–99 сек

1–30 сек

0 сек

Източник: Barohn RJ et al. Reliability testing of the quantitative myasthenia gravis score. Ann NY Acad Sci 1998;841:769.

*Силата на захващане е мярка за мускулна сила или максималната сила/напрежение, генерирано от мускулите на предмишницата. Може да се използва като скрининг инструмент за измерване на силата на горната част на тялото и общата сила. Това е най-полезно, когато се правят множество измервания с течение на времето за проследяване на ефективността. Осъществява се с помощта на ръчен динамометър и таблици за норми за силата на захващане.

Литература

  1. Tindall RS, Rollins JT, Phillips JT, et al.. Preliminary results of a double blind, randomized, placebo-controlled trial of cyclosporine in myasthenia gravis. N Engl J Med. 1987;316:719–724.
  2. Barohn RJ, McIntire D, Herbelin L, et al.. Reliability testing of the quantitative myasthenia gravis score. Ann N Y Acad Sci. 1998;841:769–772.
  3. Sharshar T, Chevret S, Mazighi M, et al.. Validity and reliability of two muscle strength scores commonly used as endpoints in assessing treatment of myasthenia gravis. J Neurol. 2000;247:286–290.
  4. Bedlack RS, Simmel D, Bosworth H, et al.. Quantitative myasthenia gravis score: assessment of responsiveness and longitudinal validity. Neurology. 2005;64:1968–1970.
  5. Jaretzki A, Barohn RJ, Ernstoff RM, et al.. Myasthenia gravis: recommendations for clinical research standards. Neurology. 2000;55:16–23.
Следваща статия: MG-ADL
Сподели: