Д-р Кермит Осерман е водещ авторитет в лечението на миастения гравис. Той ръководи клиника и изследователски център за миастения гравис в продължение на 20 години. Под негово управление там са лекувани над 1300 пациенти.

Твърди се, че основният му принос към клиничното управление на болестта драстично е намалил смъртността.

На Осерман се дължи създаването на клиничната класификация на формите заболяването и въвеждането на диагностични тестове, както и поставянето тимектомията на валидна основа.  

За съжаление, д-р Кермит Осерман умира на 24 януари 1972 година (на едва 62 годишна възраст) от сърдечен удар.

Следваща статия: Мери Уокър
Сподели: