Мимическите мускули са група мускули в областта на лицето, които се вплитат в кожата над тях и правят възможно физическото изразяване на емоциите.

Общият анатомичен модел на мускулите предполага даденият мускул да се прикрепя към една кост (начално място) и след това да пресича става, за да се прикрепи към втора кост (място на залавяне). Когато мускулът се свие, той дърпа втората кост, създавайки движение. Този модел, обаче, не се отнася за мимическата мускулатура в областта на лицето. Предната част на черепа се състои от лицевите кости. Към тях се прикрепват повечето лицеви мускули. Тъй като костите на черепа, с изключение на долната челюст (челюстна кост), са слети (липсват ставни връзки), тези кости не могат да се движат, когато мускулите на лицето се свиват. Мимическите мускули обикновено имат начало от лицевите кости (подобно на скелетните мускули), но вместо да се залавят върху друга кост, те се залавят в структурата на кожата или в други мускули. Така че, когато мускулите на лицето се свиват, не се случва изтегляне на костите, а се получава движение на различните меки части на лицето (вежди, клепачи, устни, кожа).

Какво означават термините, които описват мускулите?

Имената на лицевите мускули дават указания за тяхното местоположение, функция или размер. Познаването на значенията на тези термини помага да се избегне объркване на един лицев мускул с друг, наречен по подобен начин мускул:

 • Labii е обозначение за устните;
 • Nasalis и nasi е обозначение за носа;
 • Orbicularis означава кръгла или кълбовидна форма;
 • Oculi е обозначение за окото;
 • Oris е обозначение за устата;
 • Supercilii означава „над веждата“;
 • Inferioris означава „отдолу“ или „по-ниско стоящ“;
 • Superioris означава „отгоре“ или „по-високо стоящ“;
 • Levator означава движение в посока нагоре;
 • Depressor означава движение в посока надолу;
 • Major означава „по-голям“;
 • Minor означава „по-малък“.

Кои са основните характеристики на мимическите мускули?

Мимическите мускули:

 • произхождат от фарингеалните дъги (особено на втората дъга);
 • инервират се от лицевия нерв;
 • разположени са повърхностно;
 • двойки са – идентично разположени по двете лицеви половини;
 • единият край се прикрепя за костите на черепа;
 • другият край се вплита в дълбокия слой на кожата;
 • нямат собствена фасция;
 • съсредоточени са в областта на черепния покрив и около естествените отвори;
 • при съкращаването си те променят лицето.

Класификация на мимическата мускулатура спрямо отделните области на лицевия череп

Фигура 1. Разположение на мимическите мускули.

разположение на мимически мускули

Мимически мускули по челото

Mucsulus epicranius (Venter frontalis): захваща се в единия си край към епикраниалната апоневроза на черепа, а с другия си край се вплита в кожата над веждата. При съкращаването си набръчква челото. Този мускул има и друго коремче (по задната част на главата) venter occipitalis, при неговото съкращаване кожата по челото се опъва.

На движенията на m.epicranius се дължи набръчкването на челото при мимика, както и образуването на вертикални линии по средната линия и хоризонтални бръчки по челото (фиг. 2).  

Фигура 2. Мимика при съкращаване на m.epicranius (venter frontalis). Двустранно съкращаване: израз на изненада, недоверие и любопитство, както и на мълчаливо признание. Едностранно съкращаване: израз на раздразнение, развеселено недоверие или скептицизъм. Съкращаване само на вътрешната част: израз на тъга, скръб, мъка и тревога. Източник: Facial Muscles and Expressions

мимика при съкращаване

Mucsulus corrugator supercilii: коругаторът е малък мускул с форма на пирамида, който се захваща в единия си край към арката на фронталната кост, а с другия си край се вплита в кожата на веждата. Този мускул движи веждата нагоре-надолу. Когато коругаторът се съкращава, вътрешните краища на веждите се смъкват и това създава вертикални линии по челото близо до основата на носа (линии на намръщване) (фиг. 3).  

Mucsulus procerus: процерус е малък мускул с форма на ветрило, разположен в долната централна област на челото. Започва от назалната кост и се вплита в кожата в така наречената глабеларна зона (долната средна зона на челото между веждите). Този мускул е познат още като „горделивеца“, той движи вътрешните части на веждите и при съкращаването си води до образуване на хоризонтални кожни гънки по основата на носа (заешки линии) (фиг. 3).

Фигура 3. Мимика при съкращаване на m. corrugator supercilii и m. procerus. Съкращаването на коругатора формира вертикални бръчки, които са израз на гняв или силна концентрация. Съвместното съкращаване на коругатор и процерус създава лицева мимика на безпокойство, неодобрение, досада или объркване. Източник: Facial Muscles and Expressions

мимически мускули

Мимически мускули в очната зона

Mucsulus Orbicularis Oculi: орбикуларният мускул е разположен по предната част на орбитите (очните кухини), участва в движението на клепачите и на веждите. Мускулът има две части: външна, наречена орбитална част, която заобикаля очната кухина и вътрешна, наречена палпебрална част по клепачите. Когато има съкращаване на палпебрална част, следва леко затваряне на клепачите. Ако има съкращаване на орбиталната част с малка интензивност, по външния ъгъл на окото се формират лъчисти гънки (линии пачи крак). При по-интензивно съкращаване на мускула се правят движенията мигане, намигване и присвиване на очите. Мигането е много фино действие на клепачите. Естественото мигане е неволно движение на клепачите (мигателен рефлекс). Този рефлекс дава възможност за обливане на очната ябълка с течност от слъзните жлези, за да не се стигне до изсушаване на очната ябълка и за да се изчисти окото от прахови частици от външната среда. Намигването е по-интензивно волево съкращаване на мускула, което обичайно изразява „наясно съм“ или да бъде малка визуална „целувка“. Силно присвиване на очите (фиг. 4) се случва като реакция на външен фактор, напр. силен вятър, интензивна светлина, движение в близост до окото или на вътрешен фактор, напр. кихане, кашлица, плач. Слабото присвиване на очите изразява недоверие или омраза.      

Фигура 4. Мимика при интензивно съкращаване на двете части на m. orbicularis oculi. Израз на гняв или страх. Източник: Facial Muscles and Expressions

мимически мускули

Мимически мускули по зоната на носа

Mucsulus nasalis: назалният мускул е с триъгълна форма, започва от максиларната кост (горна челюст), има напречна част, която се залавя за апоневрозата на носната кост (гърба на носа) и аларна (като крило) част, която се залавя за хрущялите на ноздрите. При съкращаване на този мускул има слабо забележимо спускане и свиване на ноздрите и върха на носа.

Mucsulus levator labii superioris alaeque nasi: това е продълговат мускул по страничната част на носа, който започва от максиларната кост (горна челюст) и се вплита в кожата на горната устна и назолабиалната гънка. При съкращаване на мускула ноздрите се разширяват и средната част на горната устна се повдига. Лицевият израз е на отвращение (фиг. 5).   

Фигура 5. Мимика при интензивно съкращаване на m. levator labii superioris alaeque nasi. Израз на отвращение. Източник: Facial Muscles and Expressions

мимически мускули

Мимически мускули по зоната на устата

В тази зона има три групи мускули: горна, средна (около устата) и долна.

Към горната група мускули се отнасят: m. levator labii superioris; m. zygomaticus minor;  zygomaticus major и m. risorius

Към групата мускули около устата се отнасят: m. orbicularis oris и m. buccinator

Към долната група мускули се отнасят: m. depressor anguli oris, m. depressor labii inferioris и m. mentalis

Mucsulus levator labii superioris: повдигачът на горната устна е мускул с четириъгълна форма, разположен от двете страни на носа. Началното място е от скуловата и максиларната кост и се залавя за кожата на горната устна като част от мускулните влакна се сливат с тези на кръглия устен мускул. При съкращаване на този мускул, горната устна се повдига и зъбите се оголват (фиг. 6).

Фигура 6. Мимика при съкращаване на m. levator labii superioris и m. levator labii superioris alaeque nasi. Двустранно съкращаване: израз на отвращение или презрение. Едностранно съкращаване: израз на гняв или подигравка. Леката мимика от едностранно фино съкращаване е позната като „насмешката на Елвис“. Източник: Facial Muscles and Expressions

мимически мускули

Mucsulus zygomaticus minor: малкият мускул на скулата  започва от предната част на зигоматичната кост (скула) и се залавя за горната устна. При съкращаване придърпва горната устна и назолабиалната гънка и съответно участва в усмивката (фиг. 7).

Mucsulus zygomaticus major: големият мускул на скулата е лентовиден мускул, който се разполага в близост до малкия мускул на скулата. Започва от страничната част на зигоматичната кост (скула) и се залавя за външния ъгъл на устата. При съкращаване придърпва настрани и нагоре ъгъла на устата (фиг. 7).

Mucsulus risorius: мускулът на усмивката е лентовиден мускул, който започва от фасцията над паротидната жлеза и се залавя за кожата във външния ъгъл на устата. При съкращаване придърпва настрани и нагоре ъгъла на устата (фиг. 7).

Фигура 7. Мимика при съкращаване на m. zygomaticus major, m. zygomaticus minor и m. risorius. В зависимост от интензивността на съкращаването на тези мускули може да има от съвсем лека до широка усмивка. Източник: Facial Muscles and Expressions

мимически мускули

Mucsulus orbicularis oris: кръглия мускул на устата е подобен на кръглия мускул на окото. Към него се прикрепват много от мимическите мускули. Той започва от костта на горната и долната челюст и завършва в кожата на устните и ъглите им. При леко съкращаване на мускула, устните се притискат една до друга, при по-интензивно - се придърпват навътре (злобни устни) (фиг. 8). Участва и в окръгленото свиване на устните, напр. при свирене с уста, при целувка (фиг. 8). Мускулът също така помага при артикулация в речта и при дъвкателния акт.

Фигура 8. Мимика при съкращаване на m. orbicularis oris. Придърпване навътре на устните, израз на решителност, разочарование, съмнение, сдържаност и концентрация. Извеждане на устните и окръглено свиване, израз на умерена изненада. Източник: Facial Muscles and Expressions

мимически мускули

Mucsulus buccinator: букцинатора е плосък хоризонтален мускул, който образува мускулната стена на бузата. Той започва от горната и долната челюст близо до първия и втория кътник на двете кости. Залавя се за външната част на кръглия мускул на устата. При съкращаване придърпва странично устните. В средната част на бузата се наблюдава трапчинка, която е особено подчертана при някои хора и е силно видима при съкращаването на букцинатора (фиг. 9). Тази структура е резултат от това, че в тази зона има фиброзна тъкан, в която се вмъкват много от мимическите мускули: orbicularis oris, buccinator, levator anguli oris, depressor anguli oris, zygomaticus major, risorius, levator labii superioris. Букцинатора съвместно с околоочния мускул, се активира и при свирене на духови инструменти, поради тази причина мускулът е познат и като „мускул на тръбача“.

Фигура 9. Мимика при съкращаване на m. buccinator. Придърпване на устата навън без повдигане на устния ъгъл, израз на сарказъм или презрение. Източник: Facial Muscles and Expressions

мимически мускули

Mucsulus depressor anguli oris: този мускул придърпва ъгъла на долната устна надолу. Започва от долната челюст и се залавя за кожата и кръглия мускул на устата (фиг. 10).

Mucsulus depressor labii inferioris: това е мускул с четириъгълна форма в областта на брадичката, започва от тялото на долната челюст и се залавя за кожата на долната устна и долната граница на кръглия устен мускул. При съкращаването му долната устна се изтегля надолу и зъбите леко се оголват (фиг.10). Този мускул участва и в речта.

Mucsulus mentalis: този мускул започва от долната челюст, под долните резци и се залавя за кожата на брадичката. При съкращаването си изтласква долната устна нагоре и повдига брадичката (фиг. 10). При по-голямо разстояние между двата ментални мускула се вижда трапчинка на брадата. 

Фигура 10. Мимика при съкращаване на m. depressor anguli oris, m. depressor labii inferioris и m. mentalis. 1. Съкращаването на m. depressor labii inferioris леко оголва зъбите и изтегля долната устна, израз на учудване. 2. Съкращаването на m. depressor anguli oris определя лицев израз на тъга, скръб и разочарование. 3. Съкращаването на m.mentalis в зависимост от това, което се случва в останалата част на лицето, може да определи мимика на предизвикателство, гняв, съмнение, тъга или решителност. Източник: Facial Muscles and Expressions

мимически мускули

Има и един мускул, който, макар и да не е разположен по лицето, може да има значителен ефект върху някои мимики. Това е платизмата (platysma) - тънък, подобен на лист мускул, който е вграден в подкожния слой и фасциите на шията и горната част на гръдния кош. Платизмата започва от фасцията на гръдния кош в близост до и около ключиците и се залавя за основата на долната челюст, за модиолуса (трапчинката на бузата), за кожата на долната устна и на бузите. При съкращаването на този мускул кожата на врата и долната част на лицето се напряга, формират се изпъкнали ленти по предната част на шията и напречни кожни гънки, освен това ъглите на устата и долната челюст се придърпват надолу (фиг. 11). С напредване на възрастта платизмата губи своята еластичност и се образуват вертикални гънки по шията, познати като „пуешка шия“.  

пуешка шия

Фигура 12. Мимика при съкращаване на m. platysma. Пълното съкращаване на мускула се вижда в мимики на ужас, отвращение и силна болка.  Източник: Facial Muscles and Expressions

Следваща статия: Външни очни мускули
Сподели: