Тези мускули са разположени в орбитата, но са отделени от самата очна ябълка. Те контролират движенията на очната ябълка и на горния клепач.

Какво означават термините, които описват мускулите?

Имената на мускулите дават указания за тяхното местоположение, функция или размер. Познаването на значенията на тези термини помага да се избегне объркване на мускул с друг, наречен по подобен начин мускул:

 • Labii е обозначение за устните;
 • Nasalis и nasi е обозначение за носа;
 • Orbicularis означава кръгла или кълбовидна форма;
 • Oculi е обозначение за окото;
 • Oris е обозначение за устата;
 • Supercilii означава „над веждата“;
 • Inferioris означава „отдолу“ или „по-ниско стоящ“;
 • Superioris означава „отгоре“ или „по-високо стоящ“;
 • Levator означава движение в посока нагоре;
 • Depressor означава движение в посока надолу;
 • Major означава „по-голям“;
 • Minor означава „по-малък“;
 • Medialis означава разположение към срединната линия на тялото;
 • Laterlis означава разположен навън (странично) от срединната линия на тялото.

Колко са екстрокуларните мускули?

Съществуват седем екстраокуларни мускула (фиг. 1):  

 • повдигач на горния клепач (m. levator palpebrae superioris);
 • горен прав мускул (m. rectus superior);
 • долен прав мускул (m. rectus inferior);
 • медиален прав мускул (m. rectus medialis); 
 • латерален прав мускул (m. rectus lateralis);
 • долен кос мускул (m. obliquus inferior);
 • горен кос мускул (m. obliquus superior).

Фигура 1. Екстраокуларни мускули. Източник: TeachMe Anatomy

Екстраокуларни външни очни мускули

Какви са функциите на екстрокуларните мускули?

Функционално екстраокуларните мускули могат да бъдат разделени на две групи:

 • Отговарящи за движението на очите – прави и коси мускули;
 • Отговарящи за движението на клепачите – повдигач на горния клепач.

Мускул, повдигач на горния клепач (levator palpebrae superioris)

Това е единственият мускул, участващ в повдигането на горния клепач. Малка част от него съдържа колекция от гладки мускулни влакна - известни като горен тарзален мускул (фиг. 2).

Прикрепване: Мускулът започва от по-малкото крило на клиновидната кост, непосредствено над зрителния отвор. Прикрепва се към горната тарзална плоча на горния клепач (дебела плоча от съединителна тъкан).

Действие: Повдига горния клепач.

Фигура 2. Повдигач на горния клепач. Източник: TeachMe Anatomy

Екстраокуларни външни очни мускули

Прави мускули

Тези мускули са четири: горен, долен, медиален и латерален.

Те произлизат от общия сухожилен пръстен (пръстен от фиброзна тъкан, който обгражда оптичния канал в задната част на орбитата). От своето начално място, правите мускули преминават напред, за да се прикрепят към склерата на очната ябълка (фиг. 3).

Фигура 3. Прикрепване към склерата на мускулите, движещи окото. Източник: J. Kim, A. Imran and B. Yi, "Analysis of Motion and Internal Loading in Redundantly Actuated Human Eyeball," in IEEE Access, vol. 8, pp. 72917-72928, 2020

Екстраокуларни външни очни мускули

Горен прав мускул

 • Прикрепване: произхожда от горната част на общия сухожилен пръстен и се прикрепя към средната горна част на склерата (фиг. 3).
 • Действия: основното движение е повдигане на очната ябълка – поглед нагоре, но също така допринася за движението навътре (аддукция) и вътрешното завъртане (медиална ротация) на очната ябълка.
 • Инервация: очедвигателен нерв (III краниален нерв).

Долен прав мускул

 • Прикрепване: произхожда от долната част на общия сухожилен пръстен и се прикрепя към средната долна част на склерата (фиг. 3).
 • Действие: основното движение е накланяне надолу на очната ябълка – поглед надолу, но също така допринася за движението навън (абдукция) и външното завъртане (латерална ротация) на очната ябълка.
 • Инервация: очедвигателен нерв (III краниален нерв).

Медиален прав мускул

 • Прикрепване: произхожда от медиалната част на общия сухожилен пръстен и се прикрепя към предномедиалната част на склерата (фиг. 3).
 • Действие: движи навътре (аддукция) очната ябълка.
 • Инервация: очедвигателен нерв (III краниален нерв).

Латерален прав мускул

 • Прикрепване: произхожда от латералната част на общия сухожилен пръстен и се прикрепя към преднолатералната част на склерата (фиг. 3).
 • Действие: движи навън (абдукция) очната ябълка.
 • Инервация: отвеждащ нерв (VI краниален нерв).

Коси мускули

Има два коси мускула: горен и долен кос, но те не произлизат от общия сухожилен пръстен. От своето начално място, косите мускули се движат под наклон към очната ябълка и се прикрепят към задната повърхност на склерата.

Горен кос мускул

 • Прикрепване: произхожда от тялото на клиновидната кост. Неговото сухожилие преминава през трохлеята и след това се прикрепя към склерата на окото (фиг. 3).
 • Действие: движи навън (абдукция) очната ябълка и участва в медиалното завъртане на окото.
 • Инервация: трохлеарен нерв (IV краниален нерв).

Долен кос мускул

 • Прикрепване: произхожда от предната страна на орбиталния под. Прикрепя се към склерата на окото, отзад на латералния прав мускул (фиг. 3).
 • Действие: движи навън (абдукция) и повдига очната ябълка и участва в латералното завъртане на окото.
 • Инервация: очедвигателен нерв (III краниален нерв).

 

Следваща статия: Форми
Сподели: