Как се оценява въздействието на симптомите на МГ върху ежедневните активности?

Скалата, която оценява въздействието на симптомите на МГ върху ежедневието е позната като MG-ADL (Myasthenia Gravis Activities of Daily Living Scale). MG-ADL корелира добре с QMGS резултата (r=0,58, P<0,001).

Какво включва MG-ADL скалата?

Скалата се състои от оценка на 8 параметъра: говорене, дъвчене, преглъщане, дишане, дейности за самообслужване (четкане на зъбите или сресване на косата), прости физически дейности (ставане от стол), двойно виждане и отпускане на клепачите.

Всеки параметър се оценява с точки от 0 до 3. Максималният брой, който пациентът може да получи е 24 точки. Колкото по-висок е сборът, толкова по-големи са ограниченията на пациента в ежедневните дейности, причинени от засилване на симптомите на миастения гравис (1,2).

Кои са оценяваните параметри?

Показател

0

1

2

3

Говорене

 

 

Нормално

Понякога неясно или

говорене „през носа“

Постоянно неясно или

говорене „през носа“, но речта се разбира

Трудна за разбиране

реч

Дъвчене

Нормално

Умора от твърда храна

Умора от мека храна

Стомашна сонда

Преглъщане

 

Нормално

 

Рядък епизод на задавяне

 

Често задавяне, налагащо

промени в диетата

 

Стомашна сонда

Дишане

 

Нормално

 

Недостиг на въздух при

усилие

 

Задух в покой

Необходимост от вентилатор

Нарушена способност за миене на зъбите или разресване на косата с гребен

 

Липсва

Леки проблеми, но не е необходима почивка

 

 

Необходими са периоди на почивка

Не могат да се изпълняват тези дейности

Нарушена способност за ставане от стол

 

Липсва

Леко, понякога е необходимо да се използват ръцете за опора 

Умерено, винаги е необходимо да се използват ръцете за опора 

Тежко, изисква се помощ

Двойно виждане 

Липсва

Случва се, но не ежедневно

Ежедневно, но не постоянно

Постоянно

Увиснали клепачи 

Липсва

Случва се, но не ежедневно

Ежедневно, но не постоянно

Постоянно

Обща MG-ADL оценка

 

Източник: Wolfe GI et al. Myasthenia gravis activities of daily living profile. Neurology 1999;52:1487.

Защо е необходима скалата MG-ADL?

Тази скала е използвана при различни проучвания и за оценка на ефекта от някои лекарства. Друго интересно наблюдение е направено в изследването на Гратон и сътр. (3), в което е проучвано влиянието на тютюнопушенето върху качеството на живот на пациентите с очна миастения гравис. Основният инструмент, използван за провеждане на проучването е MG-ADL. Установено е, че спирането на тютюнопушенето може да има благоприятно влияние върху намаляването на симптомите миастения гравис.

Ходът на миастения гравис е много променлив при отделните пациенти и проследяването на състоянието е изключително важно.  За целта с успех може да се използва MG-ADL, като данни докладвани от пациента и добре корелиращата с нея клинична оценка, позната като QMGS.

Литература

  1. Wolfe GI, Herbelin L, Nations SP, Foster B, Bryan WW, Barohn RJ. Myasthenia gravis activities of daily living profile. Neurology. 1999 Apr 22;52(7):1487-9.
  2. Muppidi S. The myasthenia gravis--specific activities of daily living profile. Ann N Y Acad Sci. 2012 Dec;1274:114-9.
  3. Gratton SM, Herro AM, Feuer WJ, Lam BL. Cigarette Smoking and Activities of Daily Living in Ocular Myasthenia Gravis. J Neuroophthalmol. 2016;36(1):37-40. 

 

Следваща статия: Симптоми
Сподели: