Най-често случаи на МГ, свързана с оперативна интервенция се съобщават след тимектомия, но са докладвани и случаи след сърдечни операции (1,2).

В такива случаи може да става въпрос за чисто случайно събитие, но при кратки срокове между хирургичната интервенция и развитието на миастения е уместно да се търси причинно-следствена връзка. Възможно е операцията да отключи процеса или да ускори изявата на протичала до момента безсимптомно миастения гравис.

Според учените, особено по време на сърдечна хирургия, може да се стигне до увреждане на атрофичния тимус, който се намира в предното средостение. Тимусът съдържа мускулни клетки, наречени миоидни клетки, които изявяват цели ацетилхолин рецепторни молекули (AchR) (3).

 Какви са хипотезите?

  • Освобождаването на тези молекули при нараняване на тимуса може да позволи на AchR да бъдат представени на имунната система и да възникне автоимунен процес.
  • От друга страна, AchR се установяват често при недиагностицирана, без симптоми или с дискретни симптоми МГ и затова е вероятна и хипотезата, че хирургичната интервенция просто може да влоши съществуващия автоимунен процес.  

Доказано е, че AchR са подчертано имуногенни – при мишки, инжектирането на пречистени миши AchR молекули в корема води до типичните за МГ антитела и клинични признаци на болестта (4).    

Необходими са по-нататъшни проучвания, за да се изследва насочено за наличие на мускулна слабост и положителни титри на антитела срещу ацетилхолин рецептора след оперативни интервенции.

Литература

  1. Scoppetta C, Onorati P, Eusebi F, Fini M, Evoli A, Vincent A. Autoimmune myasthenia gravis after cardiac surgery. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003 Mar;74(3):392-3.
  2. Resatoglu AG, Tok M, Yemisci M, Yener N, Yener A. Autoimmune myasthenia gravis after coronary artery bypass surgery. Ann Thorac Surg. 2006 Feb;81(2):725-6.
  3. Schluep, M, Willcox NH, Vincent A, et al. Acetylcholine receptors in human myoid cells in situ: an immunohistological study. Ann Neurol 1987;22:212–22.
  4. Jermy A, Beeson D, Vincent A. Pathogenic anti-(mouse) acetylcholine receptor induced in BALB/C mice without adjuvant. Eur J Immunol. 1993;23:973–6.
Следваща статия: Лекарства
Сподели: