Когато слънчевата светлина преминава през атмосферата, всички UVС лъчи и приблизително 90% от UVВ лъчите се абсорбират от озона, водната пара, кислорода и въглеродния двуокис. Атмосферата влияе по-малко на UVА лъчите. Ето защо лъчението, което достига земната повърхност, се състои основно от UVА лъчи и малки количества UVВ лъчи.

Тъй като UV лъчите имат вредни ефекти върху здравето на човека, са необходими прецизни и навременни измервания на ултравиолетовата радиация и определяне на т.нар. UV индекс (фиг. 1).

Фигура 1. Категории на UV индекса. Адаптирано по woeurppe.eu

uv индекс

UV индексът характеризира нивото на слънчевата UV радиация върху земната повърхност. Колкото по-високо е числото, толкова е по-кратко времето необходимо за увреждане на кожата.

  • При UV индекс 0 до 2:  Не е необходима защита. Можете спокойно да останете навън, като използвате минимална слънцезащита.
  • При UV индекс 3 до 7: Необходима е защита. Търсете сянка през късната сутрин до средата на следобеда (между 10 и 16 часа). Когато сте навън, нанасяйте обилно слънцезащитен крем с широк спектър SPF 15+  върху откритата кожа и носете защитно облекло, широкопола шапка и слънчеви очила.
  • При UV индекс 8+:  Необходима е допълнителна защита. Бъдете внимателни навън, особено през късната сутрин до средата на следобеда. Ако вашата сянка е по-къса от вас, потърсете сянка и носете защитно облекло, широкопола шапка и слънчеви очила и нанесете щедро слънцезащитен крем с широк спектър SPF 15+ върху откритата кожа.

На сайта на Националния институт по Геофизика, Геодезия и География, можеш да получиш дневната прогноза за ултравиолетовия индекс за територията на България. Той ежедневно се изчислява за всеки час чрез средния модел за страната, който отчита също и влиянието на надморската височина.

Виж днешния UV индекс

Можеш да използваш и правилото на сянката!

Сподели: