Личният ти лекар ще те информира, че подлежиш на диспансеризация при лекар специалист – за лица на възраст над 18 години - при лекар невролог, а за лица на възраст под 18 години – лекар, специалист по детска неврология. Лекарят, при когото се водиш на диспансерен отчет, ще те информира какви и колко изследвания и консултации трябва да се правят. Той проследява хроничното заболяване.

Указанията за диспансеризацията са уредени в Приложение № 16 към НРД  „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар – специалист, които НЗОК заплаща”.

Пациенти с диагноза Myasthenia gravis се диспансеризират при лекар специалист (невролог) до края на живота им, а за пациентите под 18 годишна възраст диспансеризацията се осъществява от специалист по детска неврология. В плана на диспансеризацията НЗОК заплаща:

  • Клиничен преглед (специализирани медицински дейности): общ клиничен преглед с неврологичен статус – 2 пъти годишно; ЕМГ (електромиография) - 1 път годишно*

Продължителността на наблюдението е до края на живота, а периодичността е два пъти годишно.

*Изразите "година" и "годишно" означават период от 12 месеца от датата, на която е направена диспансеризацията на здравноосигуреното лице.

Важно: съгласно разпоредбите на НЗОК  „В случаите, в които едно диспансеризирано лице е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други при лекар-специалист, то това лице подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, обем и честота) за всички заболявания само от лекаря-специалист.“

Следваща статия: Рехабилитация
Сподели: