Какъв специалист трябва да търся?

За да се стигне до диагнозата миастения гравис значение има твоята здравна история (това, което ще дадеш като информация на лекаря), прегледа и резултатите от различни изследвания. Всъщност това заболяване е най-честото нарушение на нервно-мускулното предаване, но е и рядко сред останалите хиляди болести в медицината и затова често поставянето на правилната диагноза е трудно. Една важна особеност при миастения е това, че симптомите се променят и става трудно на човек да прецени какъв специалист да потърси. Ето кои медицински специалисти имат експертиза по отношение на миастения гравис:

  • Невролог;
  • Офталмолог;
  • Ревматолог;
  • Гръден хирург;
  • Физиотерапевт;
  • Логопед.

Съответно при наблюдението и лечението на случаи с миастения гравис участват и неонатолози, гинеколози; специалисти по образна диагностика; имунолози и лекари със специалност клинична лаборатория.

Къде да получа информация за невролозите?

Невролог: това е лекар, специализиран в диагностиката и лечението на заболявания на нервната система. Миастения гравис се отнася към болестите на нервната система, защото патологичния процес засяга предаването на сигналите между нервите и мускулите. Неврологът най-правилно ще се ориентира в симптомите и ще може да назначи необходимите изследвания.  

Можеш да получиш информация за лекарите невролози, които имат сключен договор с НЗОК в съответното населено място. Трябва да посочиш за коя РЗОК става въпрос; населеното място и да избереш специалност „Нервни болести“ или „Детска неврология“ (ако става въпрос за лице под 18 години). Децата и тийнейджърите с миастения трябва да бъдат прегледани от невролог, който е специализиран в диагностиката и лечението на неврологични заболявания в детска възраст. 

Къде да получа информация за офталмолозите?

Офталмолог: това е лекар, специализиран в диагностиката и лечението на болести на очите. Сред тези лекари има и невроофталмолози, които са тясно специализирани по отношение на нервите и мускулите на окото. Често миастенията започва с очни симптоми и затова офталмолозите обичайно са първите лекари, които пациентът посещава. Те са добре информирани за болестта и могат да поискат консултация от колеги и да назначат необходимите изследвания.   

Можеш да получиш информация за лекарите със специалност очни болести, които имат сключен договор с НЗОК в съответното населено място. Трябва да посочиш за коя РЗОК става въпрос; населеното място и да избереш специалност „Очни болести“.

Къде да получа информация за ревматолозите?

Ревматолог: тези лекари са тясно специализирани в лечението на автоимунни заболявания. Често миастения гравис се съчетава с други автоимунни болести и в такива случаи се налага и осъществяване на консултация с ревматолог.

Можеш да получиш информация за лекарите ревматолози, които имат сключен договор с НЗОК в съответното населено място. Трябва да посочиш за коя РЗОК става въпрос; населеното място и да избереш специалност „Ревматология“.

Къде да получа информация за гръдните хирурзи?

Гръден хирург: това е лекар, специализиран в операциите на гръдния кош. Именно това са лекарите, с които се прави консултация за преценка на състоянието на тимусната жлеза и те с извършват и премахването на жлезата. Операцията се нарича тимектомия.  

Можеш да получиш информация за лекарите със специалност гръдна хирургия, които имат сключен договор с НЗОК в съответното населено място. Трябва да посочиш за коя РЗОК става въпрос; населеното място и да избереш специалност „Гръдна хирургия“.

Къде да получа информация за физиотерапевтите?

Физиотерапевт: това е специалист, който се занимава с лечението чрез така наречените физикални фактори, напр. ултразвук, електролечение, термотерапия, светлинна терапия и др. Физиотерапевтът може да изготви индивидуална програма за упражнения за подобряване на мускулната сила, на баланса и издръжливостта. Консултацията с такъв лекар е необходима и при нужда от помощни устройства, напр. бастуни и др. 

Можеш да получиш информация за лекарите физиотерапевти, които имат сключен договор с НЗОК в съответното населено място. Трябва да посочиш за коя РЗОК става въпрос; населеното място и да избереш специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“.

Къде да получа информация за логопедите?

Логопед: това е специалист, който има експертиза в областта на говора и преглъщането, а това са често срещани симптоми при миастения. Логопедът може да предложи упражнения и техники за подобряване на говора и на проблемите, свързани с преглъщането.

За съжаление, към монета не съществува официален регистър на логопедите в България. Можеш да направиш справка в сайта Логопедико.

Всички специалисти ли имат сключен договор с НЗОК?

Не, всеки лекар може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на Закона за здравето и е вписан в Националния регистър на БЛС, респективно в регистъра на районната колегия, на територията, на която се установява на работа. Всички лекари, които упражняват професията си, членуват в БЛС.

Можеш да потърсиш специалист и в регистъра на БЛС.

В статията са използвани разяснения от официалната интернет страница на НЗОК (достъп месец март 2022 г.) и официалната интернет страница на Българския лекарски съюз. Поради настъпващи актуализации в нормативните документи е възможна промяна.

Винаги прави справка на сайта на НЗОК.

Следваща статия: Път на пациента
Сподели: