Изследване на дишането

Изследване на дихателната функция се налага не толкова в контекста за поставяне на диагнозата, а по-скоро при последващите прегледи за проследяване на състоянието, особено при хора, които имат признаци на диспнея.

Може ли да се оцени функцията на белия дроб без апаратура?

Ориентировъчен метод за оценка на дихателната функция е тестът с преброяване до 20 на един дъх. Трябва да се вдиша дълбоко и да се преброи до 20. Този тест може да предизвика не само дизартрия, но и диспнея. Това може да даде приблизителна представа за жизнения (витален) капацитет (максималният дихателен обем, който може да бъде вдишан) на белия дроб - числото, което пациентът може да постигне с едно вдишване се умножава по 100 (например 20 x 100 = 2000 ml), т.е. виталният капацитет на белия дроб е около 2000 ml.

Основният диагностичен метод при нарушения на дишането е познат като функционално изследване на дишането (ФИД) или спирометрия.

Какво представлява спирометрията?

Спирометрия e функционално изследване, което се използва за диагностика на различни белодробни заболявания, напр. астма, бронхит, емфизем и други, както и на степента на засягане на дихателната функция при невро-мускулни и други заболявания.

За какво дава информация спирометрията?

Спирометрията показва на лекаря информация, на базата на която може да се прецени:

 • Функционалния капацитет на белите дробове;
 • Процесите на вдишване и издишване;
 • Количеството въздух, което преминава през белия дроб по време на нормалния дихателен цикъл;
 • Разпределението на кислорода в дробовете.

Спирометърът записва количеството и скоростта на въздуха, който се издишва в течение на определен период от време. Данните се вписват в определен алгоритъм вътре в устройството, който изчислява измерванията. Резултатите се представят с крива обем/време, наречена спирограма.

Има ли рискове при извършване на спирометрия?

Спирометрията е неинвазивно изследване и не носи риск за пациента. В редки случаи, с изразено нарушена дихателна функция или сърдечни проблеми, може по време и след теста да се почувства леко замайване.

Необходима ли е предварителна подготовка?

Не е нужна предварителна подготовка, но изследването се извършва на празен стомах или не по-рано от 2 часа след лека закуска. Непосредствено преди изследването е необходимо да се почива в седнало положение за 15 минути, препоръчително е да не се пуши и да не се приема силен чай или кафе.

Важно предупреждение е, че лекарят трябва да е информиран ако в момента на изследването се приемат кортикостероиди и/или бронходилататори (инхалаторни или в таблетна форма), защото те могат да променят резултатите от теста.

Как се прави изследването?

Процедурата представлява регулирано и контролирано вдишване и издишване в тръба с мундщук, който плътно прилепва към устните. Тръбата е свързана с отчитаща апаратура. Процедурата се прави в седнало положение и преди да започне изследването, медицинската сестра или лекарят показват как да издиша в спирометъра.

Трябва да се внимава за следното:

 • мундщука се притиска плътно към устните;
 • вдишва се максимално дълбоко;
 • издишва се колкото е възможно по-бързо и силно;
 • издишването продължава до изчерпване на въздуха (6 до 15 и повече секунди).

Цялото изследване отнема около 10 мин.

Усеща ли се нещо по време на изследването?

Ако по време на спирометрията почувстваш умора или замайване, трябва да помолиш за няколко минути почивка и да поемеш въздух спокойно, преди да продължиш. При някои хора ФИД може да предизвика кашлица. Ако това се случи, опитай се да прочистиш гърдите си, преди да продължиш изследването.

Какво означават съкращенията в резултатите от спирометрия?

Спирометричните резултати се отчитат в процент (%) от предвидените нормални стойности според възрастта, пола и височината на изследването лице.

Спирометричните показатели включват:

 • ВК (витален капацитет) - обемът газ, който може да бъде издишан с едно максимално издишване;
 • ТБК (тотален белодробен капацитет) - обемът газ, съдържащ се в белия дроб след максимално вдишване;
 • ФВК (форсиран витален капацитет) - максималният обем въздух, който може да бъде издишан при едно форсирано издишване. При здрави лица ФВК е равен на ВК, но при стеснени дихателни пътища ФКБ намалява в различна степен;
 • ФЕО1 (форсиран експираторен обем за 1 секунда) - обемът въздух, издишан през първата секунда след максимално форсирано издишване. Това е най-често използваният показател при клиничната оценка на проходимостта на дихателните пътища. Показва колко бързо се изпразват белите дробове.
 • ФЕО1/ФВК (индекс на Тифно) - дава клинично значим индекс на ограничението на въздушния поток в дихателните пътища.

Съотношението ФЕО1 / ФВК в норма при възрастни хора е над 70%. Стойности под 70% насочват към ограничение на въздушния поток в дихателните пътища.

Сподели: