При неврологичния преглед, чрез различни похвати, неврологът изследва мускулната сила.

С насоченост към изследването на характерната за миастения гравис мускулна слабост са следните способи:

Продължително отвеждане на ръцете (120 секунди)

Води до умора на мускулите и невъзможност да се задържат ръцете в съответната позиция или мускулната слабост е по-изразена при последващо тестване срещу съпротивление (фиг. 1).  

Фигура 1. Изследване на мускулната сила на горните крайници срещу съпротивление. Източник: Upper Limb Neurological Examination. https://www.medistudents.com/

Изследване на мускулната сила

Дълбоки сгъвания в коляното с изправен гръб

Важно е дланта на пациента да се държи от лекаря. Увеличаването на натиска върху дланта на лекаря по време на сгъването на коляното е ранен признак на слабост, друг признак е накланянето напред от страна на пациента (преместване на центъра на тежестта напред) за да се облекчи движението.

Продължително повдигане на крака, в положение по гръб (90 секунди)

Води до мускулна слабост и отпускане на крака или слабостта става очевидна при последващо тестване на мускулната сила (фиг. 2).

Фигура 2. Изследване на мускулната сила на горните крайници срещу съпротивление. Източник: Lower Limb Neurological Examination. https://www.medistudents.com/

Изследване на мускулната сила

Повтарящо се ставане от стол без използване на ръце (до 20 повторения)

Води до умора след няколко опита. При по-лека мускулна слабост има склонност за навеждане напред и повдигане първо на „задните части“ (фиг. 3).

Фигура 3. Ставане от стол без помощ от ръцете. Източник: Oak Tree Mobility

Изследване на мускулната сила

Създадени са и скали за количествено определяне на дефицитите при миастения гравис, напр. скалата QMGS. Тези скали се използват предимно за изследователски проучвания, но може да се прилагат и в клиничната практика за проследяване на пациентите по време на лечението.

С подобна цел и за проследяване на тежестта на симптомите, са въведени и скали с докладвани от пациента данни, напр. скалата, която оценява въздействието на симптомите на миастения гравис върху ежедневните дейности – MG-ADL.

Ако имаш оплаквания от мускулна слабост, която се засилва в хода на деня или забелязваш проблеми при ежедневни дейности, напр. миене на зъбите, сресване на косата, изкачване по стълби, ставане от стол и др., е необходимо да потърсиш консултация с невролог.

Следваща статия: Тест с лед
Сподели: