При неврологичния преглед, чрез различни похвати, неврологът изследва функцията на черепно-мозъчните нерви.

С насоченост към нервите, които инервират външните очни мускули са основно следните способи:

Продължителен поглед нагоре (60 до 180 секунди): води до засилване на мускулната слабост и птоза (увисване на клепача) на едното или двете очи (фиг. 1).

Фигура 1. Тест с продължителен поглед нагоре. Източник: Chua Chung Nen. Ocular myasthenia gravis.

Изследване на очните функции

Повдигане с ръка на по-увисналия клепач: води до засилване на птозата на другия клепач (фиг. 2). Това явление се основава на закона на Херинг за еднаква инервация на мускулите, повдигащи клепачите и се нарича „симптом на завесата“.

Фигура 2. Повдигане на клепача - симптом на завесата. Източник: Kelly H. Yom, BA; Aaron M. Ricca, MD, Audrey C. Ko, MD. The Effect of Hering's Law in Ptosis.

Изследване на очните функции

Продължително плътно затваряне на клепачите: води до умора на околоочния мускул, в резултат на което бялата склера на окото бавно се показва под частично отвореното око. Този знак се нарича „надникване“ (фиг. 3).

Фигура 3. Знак за надникване. Източник: Steven R. Hamilton. Myasthenia Gravis and Ocular Myopathies.

Изследване на очните функции

Продължителен поглед встрани (60 секунди): води до поява на диплопия (двойно виждане).

Счита се, че комбинацията от птоза и слабост на мускулите на околоочния мускул (тествана чрез притискане на клепачите на пациента, докато лекарят се опитва да ги отвори) е силно насочваща към миастения гравис.

Ако имаш оплаквания от двойно виждане и увисване на клепача или клепачите е добре да се направи консултация с невроофталмолог. Едно от местата, в които можеш да намериш невроофталмолог е диагностично-консултативния кабинет по невроофталмология към Болница „Свети Наум“, гр. София.

Сподели: