При неврологичния преглед, чрез различни похвати, неврологът изследва функцията на черепно-мозъчните нерви. При миастения гравис могат да се наблюдават говорни нарушения, както и проблеми, свързани с преглъщането.

Какво прави впечатление при консултацията на пациента?

При приблизително 40% от всички пациенти може да се появи слабост на мускулите на небцето. Поради това гласът е по-слаб и сякаш се „говори през нос“.  Може да се появи връщане на храна през носа (особено течности). Тъй като нервно-мускулното предаване се подобрява от по-ниски температури, пациентите отбелязват, че студената храна и течностите са по-лесни за преглъщане, отколкото топлите храни и течности.

Пациенти с миастения гравис, които имат затруднения при дъвчене, могат да демонстрират слабост на затварянето на челюстта поради слабост на дъвкателната мускулатура. Слабостта на отварянето на челюстта, от друга страна, се наблюдава рядко. Този модел на слабо затваряне на челюстта и относително силното й отваряне е доста типичен за миастения гравис. Чест признак на слабост на челюстта е, че пациентът държи челюстта затворена с палец, поставен под брадичката, показалецът е изпънат нагоре по бузата, а средният пръст е извит под носа - вид на замислен човек.  

Какви похвати могат да се използват при прегледа?

С насоченост към нервите, които инервират органите, участващи в говора и преглъщането са:

  • Преброяване на глас (1 до 50): засилва дизартрията и в някои случаи води до диспнея. В началото речта е ясна, но с напредване на броенето говорът става все по-труден до степен на неразбираем.
  • Издаване на висок звук „ееее“: слабостта на мускулите на ларинкса води до дрезгав глас.

За по-пълно диагностициране на проблемите, свързани с преглъщането следва да се поиска консултация с логопед.

Сподели: