Какво е важно да знаеш?

При ювенилна миастения, преднизолонът е приет за първа линия на имуносупресивна терапия. Важно е да се знае, че страничните реакции от кортикостероиди, наблюдавани при възрастни, могат да се появят и при деца (напр. остеопороза, хипергликемия, синдром на Кушинг и тн), но в детската възраст се наблюдава и една особена реакция и тя е свързана с потискането на растежа. Установено е, че нарастването на височина намалява като темп по време на кортикостероидната терапия, но също така проучванията показват, че и крайният достигнат ръст е сравнително по-нисък у хора, които преди пубертета са били подложени на кортикостероидна терапия (1).

Загубата на костно вещество и влошаването на растежа зависят от вида и дозата на кортикостероида и се проявяват най-ясно през първите шест месеца от лечението (2,3).

Какво е важно да направиш?

При деца, получаващи кортикостероидна терапия, растежът трябва да бъде наблюдаван на всеки 6 месеца. Ако след 6 месеца, скоростта на растеж изглежда неадекватна, трябва да се направи консултация с ендокринолог и да се преоцени лечението като се включи и друг имуносупресор с цел кортикоспестяващ ефект.

Важни са, разбира се и другите мерки за контрол на страничните ефекти:

  • Контрол на теглото и кръвното налягане;
  • Здравословна, балансирана диета;
  • Периодично изследване на кръвната захар;
  • Контрол на костната плътност и прием на витамин D;
  • Редовни прегледи от очен лекар.

Страничните ефекти в детска възраст могат да доведат и до значим психологичен стрес и е необходимо да се потърси подкрепа от психолог.

Литература

  1. Niculet E, Bobeica C, Tatu AL. Glucocorticoid-Induced Skin Atrophy: The Old and the New. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2020;13:1041-1050.
  2. Crofton PM, Ahmed SF, Wade JC, et al. Effects of intensive chemotherapy on bone and collagen turnover and the growth hormone axis in children with acute lymphoblastic leukemia. J Clin Endocrinol Metab1998;83:3121–9.
  3. Ahmed SF, Wallace WH, Crofton PM, et al. Short-term changes in lower leg length in children treated for acute lymphoblastic leukaemia. J Pediatr Endocrinol Metab1999;12:75–80.
Следваща статия: Балансирана диета
Сподели: