Ацетилхолинестераза

Ацетилхолинестеразата е ензим, който се намира в синаптичната цепнатина на нервно-мускулния синапс. Този ензим участва в разграждането на ацетилхолина и по този начин прекратява действието му върху ацетилхолин рецептора. Основната работа на невротрансмитера ацетилхолин е да пренася сигнала от нервните към мускулните клетки. Когато двигателната нервна клетка получи правилния сигнал от нервната система, тя освобождава ацетилхолин в синапсите си с мускулните клетки. Там ацетилхолинът отваря рецептори на мускулните клетки, задействайки процеса на мускулно съкращаване. Разбира се, след като съобщението бъде предадено, невротрансмитерът трябва да бъде унищожен, в противен случай по-късните сигнали биха се смесили с новите. “Почистването” на стария ацетилхолин е работа на ензима, познат като ацетилхолинестераза. Въпреки, че основната функция на ензима е да прекрати предаването на нервния импулс, изследователите са открили, че тя също играе роля в развитието на невроните

Антитела срещу ацетилхолинестеразата са докладвани при 5-50% от пациентите с миастения гравис (1,2,3).

  • Не е наблюдавана значима връзка с пола, възрастта на начало или патологията на тимуса.
  • Тези автоантитела не са МГ-специфични, тъй като са открити и при пациенти с други автоимунни заболявания.

Литература

  1. Mappouras DG, Philippou G, Haralambous S, Tzartos SJ, Balafas A, Souvatzoglou A, et al. Antibodies to acetylcholinesterase cross-reacting with thyroglobulin in myasthenia gravis and Graves's disease. Clin Exp Immunol. (1995) 100:336–43.
  2. Geen J, Howells RC, Ludgate M, Hullin DA, Hogg SI. The prevalence of anti-acetylcholinesterase antibodies in autoimmune disease. Autoimmunity. (2004) 37:579–85. doi: 10.1080/08916930400021360
  3. Provenzano C, Marino M, Scuderi F, Evoli A, Bartoccioni E. Anti-acetylcholinesterase antibodies associate with ocular myasthenia gravis. J Neuroimmunol. (2010) 218:102–6.
Следваща статия: B - клетки
Сподели: