Умората е различна от мускулната слабост при миастения. Едно от определенията за умора е:

„Огромно чувство на умора, липса на енергия и усещане за изтощение”. (Krupp et al 1996).

Какви са оплакванията при умора?

За умора говорим когато човек изпитва умствено или физическо изтощение, заради което не може да води пълноценен живот. Оплакванията са отпадналост и липса на енергия, проблеми с паметта, нервност, сънливост през деня, безсъние през нощта. Трябва да се прави разлика между умора, която се повлиява от период на почивка (нощем или през почивните дни) и такава, която продължава седмици наред, дори месеци и е без видима причина.

Колко често се наблюдава умора при миастения гравис?

Проучванията показват, че умората е изключително често срещана при миастения гравис. Честотата й нараства с тежестта на заболяването. Хроничната умора (с продължителност над 6 месеца), се наблюдава при 32% от пациентите в ремисия и при 72% от пациентите с генерализирана миастения гравис (1,4).

Хората с генерализирана миастения по-често се оплакват от умора в сравнение с хората, при които болестта е в очната форма (2,3).

Какво въздействие има умората върху качеството на живот?

Качество на живот означава да се чувстваш комфортно, щастливо и да можеш да правиш нещата, които харесваш или трябва и искаш да правиш. Установено е, че хората с миастения гравис, които са имали висока степен на умора, по-често имат депресия и по-ниско качество на живот. Цикълът не свършва дотук, защото по-високите нива на депресия могат да означават по-малко мотивация за двигателна активност.

Умората е също толкова инвалидизираща за пациента, колкото и изразената мускулна слабост и може да затрудни взаимоотношенията на пациента със семейството, да се отрази на работата и на социалния му живот. Симптомът умора може да бъде проблематичен дори когато симптомите на миастения гравис са до голяма степен овладени или когато пациентът е постигнал ремисия на болестта.

Как може да бъде повлияна умората?

Въпреки, че няма терапии, одобрени специално за лечение на умората при миастения, тя е чест симптом и е необходимо да се разкаже за оплакванията на лекуващият лекар, за да бъдат намерени методи на лечение, които ще работят във всеки отделен случай.

Съществуват основни съвети за обяснение и за управление на умората, може също така да се приложат съветите за хигиена на съня и някои от техниките за управление на стреса.

Литература

  1. Tran C, Bril V, Katzberg HD, et al. Fatigue is a relevant outcome in patients with myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2018;58:197–203.
  2. Paul RH, Cohen RA, Goldstein JM, et al. Fatigue and its impact on patients with myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2000;23:1402–1406.
  3. Ruiter AM, Verschuuren JJGM, Tannemaat MR. Fatigue in patients with myasthenia gravis. A systematic review of the literature. Neuromuscular Disorders. 2020 Aug;30(8):631-639.
  4. Hoffmann S, Ramm J, Grittner U, Kohler S, Siedler J. Meisel A. Fatigue in myasthenia gravis: risk factors and impact on quality of life. Brain Behav. 2016; 6: e00538.
Следваща статия: Дихателни симптоми
Сподели: