Латентен е прилагателно, което е трудна за дефиниране дума, защото се отнася до нещо, което е там и в същото време не е видимо. Думата произлиза от  латинската дума latēre, която означава „да лежиш скрит“.

В медицински контекст, тази дума се използва при латентно заболяване или инфекция, т.е. болест, която е способна да стане активна, но все още не е достигнала до това състояние.

При латентно заболяване, човекът е клинично здрав и не показва видими признаци на заболяване. На молекулно, клетъчно и органно ниво се развиват патологични изменения, предизвикани от действието на патогенния фактор. Развиват се и защитно-приспособителни реакции. Латентният период има различна продължителност и се определя както от силата и специфичните особености на патогенния фактор така и от състоянието на реактивността на организма.

Следваща статия: Миозин
Сподели: