Нарушенията, при които са засегнати двигателните мускулни компоненти на говора, се наричат дизартрия. Те обикновено засягат контрола на силата на звука и артикулацията. Към дизартрията се отнасят:

  • Нарушен контрол на силата на звука: гласът става твърде тих или силен.
  • Нарушена артикулация: говорът става неясен.
  • Нарушено акцентиране: говорът се забавя или се накъсва от неподходящи паузи, затруднено прилагане на подходящо ударение върху думите или разлика в силата на ударенията.
Следваща статия: Диспнея
Сподели: